• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Om djurparken

Vi vill bidra till en mer hållbar värld.

Det brukar vi svara om någon frågar vad vi vill på lång sikt. Vi vill vara med och skapa en värld där vi tar bättre hand om naturens resurser. En värld där fler djur kan leva i sin naturliga miljö.

Hur då, då?

Brukar vara en naturlig följdfråga. Vilken roll ska vi ha i vår strävan mot visionen? Varför går vi som arbetar på Parken Zoo till jobbet varje dag? Vi tror att genom att skapa ett positivt och spännande möte med djur från hela världen är vi med och bidrar till att fler människor vill veta mer om och bättre förstå djurens villkor.

FLODHA¦êST1078

Dvärgflodhästen Olivia föddes i augusti. Arten är starkt hotad, främst av skogsskövling, och minskar i antal. Den ingår i den europeiska djurparksföreningens avelsprogram för bevarandet av hotade arter. Läs mer om dvärgflodhästen.

http://youtu.be/fvZGdWbIJbw