• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Pole to Pole

EAZA:s Pole to Pole – kampanj pågår under 2013 – 2015. Det är en kampanj om våra två poler; om de fascinerande arterna som lever där och om de hot de står inför. Kampanjen fokuserar på att använda
beprövade metoder för att sänka en individs eller samhällets klimatpåverkan. Kampanjen handlar om att människor ska ta ansvar för hur vi lever – kampanjen handlar om OSS!

Kampanjen har som mål att engagera så många djurparker, akvarier och andra institutioner och organisationer i så många länder som möjligt. Vi kan sänka hastigheten på den globala uppvärmningen men det kommer endast lyckas om vi arbetar tillsammans! För mer information besök poletopolecampaign.org.