Fredag i Parken sommar

Datum: 30-1 juli 2017, kl. 19:00
Plats: Stora scenen

Rydell & Quick, Micke Rickfors och Dan Hylander