• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Naturbruk och djurvårdsutbildning

I och med den nya gymnasiereformen gör även vi förändringar i vårt utbildningsprogram. Vi erbjuder hela eller delar av kurser inom naturbruksprogrammet enligt Gy 2011 och lägger framförallt fokus på moment som kan vara svåra att utföra i den ordinarie skolmiljön.

Genom att använda sig av den närmiljö vi har här i djurparken får eleverna egna äkta upplevelser och lär på fler sätt än bara genom att lyssna.

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser som består av delmoment från ett flertal kurser om man vill besöka oss under flera dagar. Man kan t.ex. välja en tredagarskurs där man kombinerar olika moment såsom miljöberikning, hägndesign, reptiler, etologi, evolution, biotopanpassning eller systematik.

Utöver utbildning finns även möjlighet att boka 6-bäddsstugor på vår camping samt måltider som frukost, fika, lunch och middag. Föredrar man att själva ordna med mat så är campingstugorna fullt utrustade.

Evolution

Ingår i ämnet Biologi, kursen Biologi 1.

I denna kurs får eleverna en grundlig kunskap om evolutionen och dess mekanismer såsom naturligt urval och sexuell selektion. Vi tittar på hur djuren har anpassats till den miljö de lever i, både fysiologiskt och beteendemässigt, med hjälp av djurparkens material av skelett, kranier och levande djur. Vi går även igenom en grundläggande systematik genom att titta på djurrikets huvudgrupper och dess släktträd.

Bevarandebiologi, 100p

Ingår i ämnet Biologi – Naturbruk, kursen Bevarandebiologi.

Vi erbjuder delar av kursen bevarandebiologi som bland annat behandlar hotade växt- och djurarter och dess biotoper, biologisk mångfald, metoder att bevara denna samt djurparkers bevarandearbete. I denna kurs omfattas även regelsystem kring hotade arter, berörda myndigheter och organisationer samt etiska ställningstaganden kring bevarande.  Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda delen gällande praktisk artinventering i olika biotoper.

Djurens biologi, 100p

Ingår i ämnet Biologi – Naturbruk, kursen Djurens biologi.

Inom kursen djurens biologi erbjuder vi de delar som behandlar etologi samt systematik, anatomi och fysiologi. I etologin får eleverna grundläggande kunskaper inom etologi och möjligheter att göra beteendestudier på ett flertal olika arter i olika miljöer. Vi pratar även om hur domesticeringen har påverkat eller inte påverkat djur både fysiologiskt och beteendemässigt.

Djur – specialisering, 100p – Djurparksdjur

Ingår i ämnet Djur, kursen Djur – specialisering.

Vi erbjuder hela eller delar av kursen Djur – specialisering djurparksdjur där vi tar upp allt från olika arter inom djurparksvärlden, etologi, foder, smittskydd och hygien till lagar och bestämmelser. Teori varvas med praktiskt arbete med bland annat djurskötsel och djurhantering.

Djurhållning, 100p

Ingår i ämnet Djur, kursen djurhållning.

Innehållet i kursen djurhållning erbjuds hos oss i form av APL, arbetsplatsförlagt lärande. De flesta av våra APL-platser på 3-5 veckor erbjuds till skolor som vi har befintliga avtal med. Det händer emellertid att det finns platser lediga så tveka inte att höra av dig till zooskolan@parkenzoo.se. Vi erbjuder dock inte praktikplatser direkt till enskilda elever utan denna kontakt sker via skolans APL-ansvarige. Är du som elev intresserad av att praktisera hos oss vänligen kontakta skolans APL-samordnare.

Sällskapsdjur 1 och 2

Ingår i ämnet Djur, kursen sällskapsdjur 1 och 2.

I kursen sällskapsdjur 1 och 2 varvar vi teori med praktik på vår tamdjursavdelning där vi bland annat har olika reptiler, hov- och klövdjur, gnagare, hardjur, insekter och rovdjur. Vi erbjuder både de mera grundläggande delarna men även fördjupningar såsom reproduktion och avel, miljöberikning, foderberäkning och avlivning och hantering av döda djur.

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 och 2

Ingår i ämnet Djurvård inom djurens hälso- och sjukdom.

Vi erbjuder delar av kurserna Djurvård inom djurens hälso- och sjukdom1 och 2. Kontakta zooskolan@parkenzoo.se för mer information.

Gymnasiearbete

Den nya formen av gymnasiearbete är lika nytt för oss som för naturbrukslärarna då eleverna som tar examen vårterminen 2014 är först ut med att prova det nya systemet. Vi erbjuder sedan tidigare handledningstimmar för gymnasiearbeten alternativt ett fast pris per projekt där det ingår en halv dags handledning och introduktion och därefter tillgång till djurparken enligt överrenskommelse. Vi är dock öppna för att bedöma varje enskilt gymnasiearbete så tveka inte med att komma med en förfrågan till zooskolan@parkenzoo.se.

Priser 2014 inklusive moms

Utbildning inom naturbruksprogrammet 850kr/h.
Handledning gymnasiearbete 300kr/h.
Gymnasiearbete halvdags introduktion/handledning
(beteendestudier) 900kr/arbete.
Boende naturbruk 6-bäddsstuga 1008kr/natt.
Frukost naturbruk 56kr/person
Lunch naturbruk 95kr/person
Middag naturbruk 106kr/person
Fika naturbruk 35kr/person
APL handledararvode 120kr/dag.
APL boende 500kr/vecka och elev.