Drill

Afrikanska djur

Apor och lemurer

Drillen är en imponerande apa. Hanarna blir dubbelt så stora som honorna och har enorma huggtänder som de visar upp för att skrämmas när det behövs. I naturen lever driller i haremsgrupper med en ledarhane och ett flertal honor. Döttrarna stannar i gruppen hela livet medan sönerna flyttar när de blir könsmogna. De försöker då ta över en annan flock genom att utmana den dominanta hanen.
Drillen är en av de mest hotade aporna i Afrika. Den hotas främst av den massiva skogsskövlingen som pågår i dess hemområden men även tjuvjakt är ett stort problem. Drillens kött anses vara mycket gott och eftersom de ”pratar” med varandra när de rör sig genom skogen är det lätt för tjuvjägare att hitta dem. Parken Zoo är med i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för att bevara arten.

CITES A

In situ – Bevarande på plats

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt, exempelvis Save The Drill.

Projektet bedrivs främst i Nigera, på Drill Ranch dom håller flera hundra driller. Dessvärre drabbades Drill Ranch av en tragedi 2017. Med endast 10 dagars mellanrum kom två brutala regn- och vindstormar som rev ner dussintals stora träd över fristaden. Skydden som håller drillerna säkra från tjuvjägare krossades. Veterinärkliniken, vattentillförseln, solpanelerna och personalbostäderna förstördes också. När personalen rensade i bråten, blev de förtvivlade när de fann att totalt fem driller hade blivit dödade.

Drill Ranch är i nu akut behov av medicinsk utrustning, motorsågar och andra verktyg samt material för att bygga en ny veterinärklinik och nya personalbostäder. Återbyggnaden har påbörjats, men för att kunna fortsätta behöver Drill Ranch ekonomisk hjälp. Parken Zoo har bidragit med en donation.

Vill du också bidra, eller läsa mer, besök Save the drill.

Fakta

Vetenskapligt namn Mandrillus leucophaeus
Storlek 70 cm
Vikt 10–20 kg
Föda Frukt, frön, insekter
Dräktighetstid 179-182 dygn
Antal ungar 1 st
Livslängd upp till 40 år
Livsmiljö Regnskog
Utbredning Nigeria och Kamerun
Levnadssätt Grupplevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Primater (Primates)
Familj Markattartade apor (Cercopithecidae)
Art Drill (Mandrillus leucophaeus)
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.