Information om Covid-19. Klicka här för att läsa mer

Fiskarkatt

Asiatiska djur

Kattdjur

Rovdjur

Fiskarkatten kastar sig glatt ner i vattnet och fångar sina byten – och som namnet avslöjar lever den främst av fisk. De senaste åren har antalet fiskarkatter i det vilda minskat drastiskt. Från att ha varit ett vanligt förekommande djur har arten nu minskat så mycket att forskare inte ens lyckas fånga dem på bild vid så kallade ”kamerafällor” där förbipasserande djur fotograferas automatiskt. Man vet alltså inte idag hur många fiskarkatter som egentligen finns i naturen. Förstörelsen av mangroveskogar och våtmarker i Asien leder till stora problem för många djur. Man tror att ungefär 50 % har försvunnit de senaste 20 åren. Vi kan vara med och rädda dessa djur genom att exempelvis sluta importera och äta jätteräkor eftersom odlingen av jätteräkor är en stor bidragande orsak till exploateringen av mangroveskogarna. Parken Zoo deltar i det europeiska bevarandeavelsprogrammet, EEP, för att bevara arten.

CITES B

Fakta

Vetenskapligt namn Prionailurus viverrinus
Storlek 65-85 cm
Vikt 6–12 kg
Föda Fisk, kräftdjur, grodor, ormar, fåglar, mindre däggdjur
Dräktighetstid 63 dygn
Antal ungar 1-4 per kull
Livslängd ca 15 år
Livsmiljö Skog i anslutning till vatten, våtmarker, mangroveträsk
Utbredning Små utspridda områden i södra och sydöstra Asien
Levnadssätt Ensamlevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Rovdjur (Carnivora)
Familj Kattdjur (Felidae)
Art Fiskarkatt (Prionailurus viverrinus)
Hotnivå, Sårbar (Vulnerable)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.