Morisk landsköldpadda

Reptiler

Den moriska landsköldpaddan är väldigt lik den grekiska landsköldpaddan (Testudo hermanni). Det är en dagaktiv sköldpadda som framförallt lever av växter. Det största hotet mot den moriska landsköldpaddan är det illegala husdjurshandeln samt att deras livsmiljöer försvinner.

Arten omfattas av det europeiska art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

Fakta

Vetenskapligt namn Testudo graeca
Storlek ca 20 cm
Föda Gräs och örter
Livsmiljö Halvtorra gräs- och buskområden
Utbredning Södra Spanien, norra Afrika, östra delarna av Europa och Mellanöstern
Hotnivå, Sårbar (Vulnerable)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.