Information om Covid-19. Klicka här för att läsa mer

Svartvit vari

Afrikanska djur

Apor och lemurer

Den svartvita varin är tillsammans med den röda varin de största av de ca 20 lemurarter som finns. Dessa lemurer är mestadels trädlevande och det är just uppe i träden som de också får tag på det mesta av sin mat. De äter frukt, löv, fröer och nektar och de spelar en stor roll för pollineringen av Traveller´s trees, vars blommor och pollen de är specialiserade på att äta. Svartvit vari använder många ljud för att kommunicera och under en stilla natt kan man höra deras varningsskall på långt håll.

 

Varin är mestadels aktiv under tidiga morgnar och sena eftermiddagar. De förflyttar sig mellan träden genom att springa på grova grenar och kan med stor säkerhet svinga sig mellan träden. De är grupplevande men antalet individer som lever tillsammans varierar mycket mellan olika områden. Parningssäsongen sträcker sig mellan maj och juli och ungarna, oftast tvillingar, föds vanligtvis i september till oktober. Till skillnad från andra lemurer så bygger varin bon högt upp i träden där de föder sina ungar. Under ungarnas första tid i livet lämnas de kvar i boet när de vuxna letar efter mat men när de blivit lite större bär mamman med sig ungarna i munnen. Varin har minskat i antal med ca 80 % de senaste 21 åren på grund av skogsskövling, svedjebruk och exploatering av naturområden. Varin är även på grund av sin storlek och vokalitet tacksamma att jaga och är idag den lemur som först försvinner från områden dit människan flyttar in. De räknas idag som akut hotade och minskar tyvärr fortfarande i antal. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för bevarande av arten.

CITES A

Fakta

Vetenskapligt namn Varecia variegata
Storlek totalt 110-120cm varav svansen är 60-65 cm lång
Vikt 3,2-4,5kg
Föda Frukt, fröer, löv och nektar
Dräktighetstid 90-102 dygn
Antal ungar Oftast 2 per kull, ibland 3
Livslängd 19 år i det vilda
Livsmiljö Tropisk regnskog
Utbredning Östra kustområdet av Madagaskar
Levnadssätt Grupplevande, ofta 2-5 individer, ibland upp till 16 individer

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Primater (Primates)
Familj Lemurer (Lemuridae)
Art Ringsvanslemur (Varecia variegata)
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.