Utrotningshotade djur

Vi lever i en värld av klimatförändringar, nedsmutsning, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhot. Många djurarter riskerar att helt dö ut när människan förstör deras naturliga miljö. Djurparkernas arbete kompletterar naturvårdsåtgärder världen över, genom att bevara utrotningshotade arter, och det långsiktiga målet är i många fall att så småningom plantera ut djuren igen, när deras livsmiljöer återställts eller hoten försvunnit.

Utrotningshotade arter

Djurparkernas uppgift är att ge djuren ett så bra liv som möjligt. Detta kräver stor kunskap om djurens naturliga liv, och djurparkens miljöer byggs upp för att på bästa sätt möta djurens alla behov.

Parken Zoo deltar i flera internationella avelsprogram. Varje avelsprogram leds av en artkoordinator som ansvarar för att samla in information om alla artens djurindivider som hålls i medlemsdjurparkerna. Koordinatorn planerar också framtiden för arten; vilka djur som ska avla eller inte avla, vilka djur som ska flyttas från en djurpark till en annan osv.

Bevarandeavelsprogram

Den mest intensiva typen  av bevarandeavelsprogram inom den europeiska djurparksföreningen (EAZA) kallas för EEP (European Endangered Species Programme). Alla individer i programmet blir stamboksförda, och utifrån stamboken kan artens koordinator aktivt planlägga avelsarbetet.

Av de arter som finns i Parken Zoo tillhör följande ett EEP-program: alaotralemur, amurleopard, asiatiskt lejon, asiatisk vildhund, bomullshuvudtamarin, drill, dvärgflodhäst, egyptisk landsköldpadda, fossa, gepard, gilaödla, jätteutter, kejsartamarin, kinesisk alligator, komodovaran, lejontamarin, l’hoests apa, låglandstapir, manvarg, röd panda, rödbukad lemur, sandkatt, sumatratiger, svarthövdad dödskalleapa, svarthövdad spindelapa, trädleopard, tvåfärgad tamarin, visayavårtsvin, vithandad gibbon och vitkindad gibbon.

ESB-program

ESB (European Studbook) är en stambok som finns för de arter som inte kräver en så intensiv avelsplanering som EEP, men som man ändå vill behålla möjligheten att i framtiden starta ett EEP för.

Av de arter som finns i Parken Zoo tillhör följande ett ESB-program: binturong, jaguar, kycklinggroda, molnråtta, noshornsleguan, strålsköldpadda och tamandua.

Övriga avelsprogram

Några av Parken Zoos arter ingår i andra typer av avelsprogram som inte ännu är klassade som EEP eller ESB. Dessa arter övervakas inom det europeiska nätverket och diskuteras i RCP (Regional Collection Plan) inom EAZA. Individerna kartläggs som ett förarbete till högre klassade avelsprogram eller som en fortgående inventering av djurbeståndet.

Av Parken Zoos arter bedrivs det sådana avelsprogram för följande arter: aldabrasköldpadda, asiatisk klolös utter, flamingo (karibisk flamingo och större flamingo) och kejsarsalamander.

 

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.