Eco Friends

26 juni 2015

Till hösten startar Eco Friends som är ett unikt samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, Kommunfastighet (kfast) och Parken Zoo. Alla elever i årskurs 2, 4 och 6 inom kommunen, bjuds in till inspirationsdagar där miljö och klimat upplevs på ett nära och annorlunda sätt. Grunden till detta samarbete är de klimat- och miljöproblem vi står inför. Vi behöver börja leva mer hållbart, annars kommer vi inte ha någon bra planet att lämna över till nästa generation.

Inspirationsdagarna börjar med ett besök på någon utav Eskilstuna Energi & Miljös anläggningar, Lilla Nyby Återvinningscentral, Ekeby reningsverk och Kraftvärmeverket, beroende på vilket tema man arbetar med. Här får barnen uppleva och lära sig om hur våra dagliga aktiviteter i hemmen påverkar vår miljö, både lokalt och globalt, samt se sin egen påverkan och vad de kan göra för att minska den. Var kommer elen och värmen ifrån? Vart tar vattnet väger och vad händer med allt avfall?

Därefter går färden vidare till Parken Zoo där eleverna bjuds på en klimatanpassad lunch. Vi har valt att belysa maten lite extra då vi vet att maten har en väldigt stor enskild påverkan på miljön. Du kan bidra till en hållbar utveckling enbart genom att välja rätt mat. Dessutom har skolverket och livsmedelsverket tagit fram ett dokument om hur pedagoger kan använda skolmåltiden i sin undervisning samt hur viktig maten är för barns lärande. Detta dokument har vi implementerat i arbetet och kommer att länka till på Eco Friends hemsida.

På djurparken träffar vi även djuren. Djurparker arbetar med att bevara den biologiska mångfalden på flera sätt, blanda annat genom att hålla hotade arter i europeiska avelsprogram. Man arbetar även mycket med själva anledningen till att djuren är hotade, nämligen oss människor och vårt beteende. Människors sätt att leva påverkar miljön otroligt mycket och vårt beteende grundar sig i våra värderingar som i sin tur kommer från erfarenheter, upplevelser och kunskap. Barndomsupplevelser spelar en stor roll i hur miljömedveten du blir som vuxen och respekt och empati är grundläggande i allt miljöarbete. Därför är ett av våra mål att förstärka de värderingar hos våra samhällsmedborgare som är nödvändiga för de beteendeförändringar som krävs för att vi ska leva mer hållbart. Att skapa en relation till djuren, få egna upplevelser och lära sig respektera och känna empati för dem bidrar till att minska den distans till djur och natur som idag blir allt större.

För mer information om konceptet och hur du bokar, vänligen besök Eco Friends.