Information om Covid-19. Klicka här för att läsa mer

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss, vi har en integritetspolicy som har till syfte att förtydliga hur vi som personuppgiftsansvariga hanterar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Parken Zoo i Eskilstuna AB org. nr 556104–4727 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål?
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig bland annat i samband med att du besöker våra webbsidor, anmäler dig till våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar, bokar boende eller köper biljetter eller säsongskort i vår webbshop.
Exempel på personuppgifter som vi samlar in är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Foto (till våra säsongskort)
 • Betalningsuppgifter
 • Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
 • IP-adress
 • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss.

Nedan följer vilka ändamål och vilken laglig grund vi har att samla in personuppgifter.

Gästserviceärenden:
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier.
I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

Laglig grund: Intresseavvägning.
Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera gästserviceärenden.

Köp av biljetter, säsongkort, boende m.m.
När du köper dagsentré, säsongskort, bokar boende på vår Camping & Stugby, eller bokar någon av våra tjänster, t.ex. guidningar samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning, t.ex. genom annat kunna hantera om- och avbokningar, utskick av bokningsbekräftelser och kommunikation kring bokningen.

Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen; namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), betalningshistorik, betalningsinformation och köpinformation.

Vid bokning av boende förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om bokningen omfattar barn samlar vi in information om barnets ålder utifrån priskategorier.

Laglig grund: Köpeavtal.
Behandlingen sker utifrån att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Marknadsföring
Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen; namn, ålder, kön, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Laglig grund: Berättigat intresse.

Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring om vad vi har att erbjuda. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@parkenzoo.se
Du kan även alltid avregistrera dig direkt från våra utskick.

Digitala tjänster
När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten.

Vi samlar köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska data rörande enheter som används (t.ex. IP-adress), information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten.

Laglig grund: Berättigat intresse.
Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och våra gästers intresse av att utvärdera, utveckla vår hemsida, vår webbshop och våra inlägg på sociala medier.

Gästundersökningar
Vi samlar även in uppgifter via riktade gäst/kundundersökningar. Detta gör vi för att skapa underlag i syfte att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen: Ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende ditt besök. Det är dock helt valfritt att delta i våra gästundersökningar, vill du inte delta så bortser du helt från mailet.

Laglig grund: Berättigat intresse.
Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och våra gästers intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt utbud, tjänster, produkter och system.

Tävlingar
Vi samlar in de personuppgifter om deltagare som krävs för kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen; namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Personuppgiftsbiträden –  Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter till obehöriga.
 I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, reklam- och mediebyråer)
 • Gästundersökningar
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • Transporter (logistikföretag och speditörer)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Hur använder vi cookies och hur du själv styra användningen
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser används cookies för att ge dig som användare tillgång till personliga inställningar till nästa gång du gör ett besök med samma webbläsare. Vi registrerar också generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare. Ibland används den även för att rikta annonser mot besökare. Tredjepartsleverantörer, Google och Webtraffic, använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

 

Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@parkenzoo.se eller via vår telefon på 016-100 100

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.  Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du att få information om detta via vår hemsida eller/och via e-post.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.