INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss, vi har en integritetspolicy som har till syfte att förtydliga hur vi som personuppgiftsansvariga hanterar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Parken Zoo i Eskilstuna AB org. nr 556104–4727 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter t.ex. i samband med att du besöker våra webbsidor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, bokar boende, gör köp i vår webshop eller kontaktar oss i olika ärenden.

Exempel på personuppgifter kan vara:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Foto (till våra säsongskort)
 • Betalningsuppgifter
 • Användardata (till exempel vilka sidor du besökt på parkenzoo.se och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
 • IP-adress
 • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss.)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation
 • Ålder
 • Kön
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade för utvärdering av event

Nedan följer vilka ändamål och vilken laglig grund vi har att samla in personuppgifter.

Gästserviceärenden:

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandling sker utifrån att tillgodose vårt/ditt intresse av att hantera och lösa ärendet.

Köp av biljetter, säsongkort, boende m.m.

När du gör köp i vår webshop, köper säsongskort på plats, bokar boende eller bokar någon av våra övriga tjänster, till exempel guidningar samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning, t.ex. för att kunna hantera om- och avbokningar, utskick av bokningsbekräftelser samt kommunikation kring bokningen.

Vid bokning av boende förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om bokningen omfattar barn samlar vi in information om barnets ålder utifrån priskategorier.

Laglig grund: Köpeavtal.
Behandlingen sker utifrån att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden.

Laglig grund: Samtycke, Intresseavvägning
Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring om vad vi har att erbjuda. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@parkenzoo.se Du kan även alltid avregistrera dig direkt från våra utskick.

Digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. Vi samlar köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska data rörande enheter som används (t.ex. IP-adress), information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten.

Laglig grund: Berättigat intresse.
Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och våra gästers intresse av att utvärdera, utveckla vår hemsida, webbshop och inlägg på sociala medier.

Gästundersökningar

Vi samlar in uppgifter via riktade gäst/kundundersökningar. Detta gör vi i syfte för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Att delta i gästundersökningen är helt valfritt, om du inte vill delta avstår du från att svara på mailet vi skickar ut.

Laglig grund: Berättigat intresse.
Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och våra gästers intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt utbud, tjänster, produkter och system.

Tävlingar

Vi samlar in de personuppgifter om deltagare som krävs för kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event.

Laglig grund: Samtycke
När du deltar i en tävling får du ge samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter.

 

Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser används cookies för att ge dig som användare tillgång till personliga inställningar till nästa gång du gör ett besök med samma webbläsare. Vi registrerar också generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare. Ibland används den även för att rikta annonser mot besökare. Tredjepartsleverantörer, Google och Webtraffic, använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

Laglig grund: Samtycke
När du besöker vår websida får du ge ditt samtycke till användandet av cookies.

 

 

Personuppgiftsbiträden –  Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Parken Zoo lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part såvida inte särskilda skäl föreligger eller om det finns leverantörer som hanterar information för Parken zoos räkning – så kallad tredjepartsleverantör.

Med alla våra tredjepartsleverantörer finns skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal där det säkerställs att personuppgifterna endast hanteras av Parken Zoo och leverantören. Särskilda skäl kan vara vid misstanke om brott. Då kan polis, åklagare eller liknande myndighet begära ut uppgifter som Parken zoo enligt lag är skyldiga att tillhandahålla.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, reklam- och mediebyråer)
 • Gästundersökningar
 • Bokningssystem/Kundregister
 • Kassasystem/Kundregister

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Parken zoo delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att Parken zoo inte styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in till.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

 

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@parkenzoo.se

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du att få information om detta via vår hemsida eller/och via e-post.

Integritetspolicyn skapades 2018-05-24

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-06-23

 

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.