forskning

Att bidra till och att aktivt delta i forskning är en viktig del av Parken Zoos verksamhet. Som djurpark har vi unika möjligheter till att samla in värdefull information om de djurarter som bor hos oss. 💚🐾

Hur funkar det?

Information som på flera olika sätt kommer till nytta vid forskning om arternas bevarande såväl in-situ som ex-situ. Forskning i djurparker har gett oss mycket av den värdefulla informationen vi idag har om vilda och Exotiska djur. Samarbetet mellan djurparker och forskare är därför otroligt viktigt för att få kunskap och för att arbeta för arters bevarande såväl lokalt som globalt.

Forskningen som bedrivs i Parken Zoo handlar till stor del om hur vi på bästa sätt kan anpassa djurparken efter djurens specifika och unika behov. Många av djuren som finns i vår park ingår i internationella bevarandeavelsprogram, där man av olika anledningar beslutat att det behövs såväl in-situ som ex-situ arbete för att bevara arten för framtiden.

Vi dokumenterar uppgifter om djuren i ZIMS som är en global djurinformations databas som möjliggör insamling av den senaste och bästa informationen om djurens skötsel och välfärd.

Vi tar emot studenter från olika utbildningsinstanser och är delaktiga i slutarbeten och publikationer som studenterna gör.

Vi obducerar alla djur som avlider för att öka kunskapen och bidra till forskning och utbildning.

Just nu pågår ett forskningsprojekt som bland annat handlar om hur djur uppfattar sin omgivning i relation till hur deras näthinna och hjärna är uppbyggd där Parken Zoo är en av samarbetspartnerna till Dr João Paulo Coimbras från University of the Witwatersrand i Sydafrika.

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.