in-situ

In-situ bevarande är en form av naturvård där man bevarar arter i sin vanliga miljö. Namnet kommer från latin och betyder "på plats". 🌳🐾

BEVARANDE PÅ PLATS

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt.

________________________________________________

jätteutter

Parken Zoo har tillsammans med andra djurparker i det europeiska bevarandeprogrammet för jätteutter varit med och skickat individer som ska ingå i återinplanteingsprojekt av en toppredator som jätteutter i Iberá, som är ett stort våtmarksområde i Argentina. Fundación REWILDING Argentina är en organisation som jobbar med en rad olika återinplanteringsprojekt i Argentina.

Här ankommer en hane från Parken Zoo till projektet i Argentina:

Här kommer han till sin träningsanläggning:

Här kommer en hona som ska bilda par med hanen från Parken Zoo:

För att läsa mer om projektet besök https://ww2.rewildingargentina.org/ibera-project/

________________________________________________

Strålsköldpadda

Turtle Survival Alliance

Turtle Survival Alliance (TSA) är en organisation som jobbar för att inga sköldpaddor ska bli utrotade och de gör insatser över hela världen. Parken Zoo stöttar TSA Madagaskar med en årlig donation. De har fokus på bevarande av de endemiska sköldpaddorna som finns på Madagaskar, bland annat strålsköldpaddan (Astrochleys radiata). Dessutom har vi under de senaste åren haft en kampanj för att samla in pengar till detta projekt via Swish från de som vill hjälpa till. Under 2018 beslagtog ett stort antal strålsköldpaddor som hållit av tjuvjägare under fruktansvärda förhållanden. De tas om hand av två rehabiliterings-center som håller sköldpaddorna under säkra förhållanden. Under 2021 påbörjades arbetet med att få tillbaka de beslagtagna strålsköldpaddorna till det vilda. Det sker i samarbete med myndigheter och lokalbefolkningen i områden som är skyddade så att de inte samlas in direkt av tjuvjägare.

Om du också vill vara med och hjälpa till i detta arbete med ett bidrag Swisha till Parken Zoo, 123 083 82 35. Kom ihåg att märka betalningen med ”Strålsköldpadda”.

Endast 30 kr räcker för att täcka foderkostnaderna för en av sköldpaddorna för ett helt år på något av rehabiliteringscentren där det fortfarande finns tusentals sköldpaddor som behöver omvård innan dessa också kan släppas tillbaka!

Dessutom kommer arbetet fortsätta med att släppa tillbaka ytterligare 4000 sköldpaddor till det vilda under 2023!

________________________________________________

komodovaran

Komodo Survival Programme

Projektet arbetar för att skydda och bevara komodovaranerna, som är endemiska för ett fåtal öar i Indonesien. Projektet bygger på fyra grundpelare:

  1. Vetenskapliga forskning och övervakningsprogram för komodovaranens biologi och ekologi samt den terrestriska biologiska mångfalden som ingår i artens hemområden.
  2. Utbildning och kapacitetsuppbyggnad för indonesiska medborgare så att de själva kan bedriva bevarandearbetet.
  3. Tillhandahållande och spridning av tillförlitlig och lättillgänglig information om komodovaraner.
  4. Främjande av hållbar utveckling och bevarande av medvetenhetsinitiativ för lokala samhällen inom och runt komodovaranens naturliga livsmiljö.
    Vill du också bidra, eller läsa mer, besök komododragon.org 

________________________________________________

RÖD PANDA

Red Panda Network

Projektet arbetar för att skydda och bevara de vilda röda pandorna och deras livsmiljö genom utbildning och bemyndigande av lokala samhällen. Pandans livsmiljö i Himalaya är ett av de områden med störst biologisk mångfald i världen. Det är hem för många unika och hotade arter inklusive snöleoparder,  trädleoparder, asiatiska vildhundar och röda pandor. Den röda pandan har identifierats som en indikator och paraplyarter i denna ekoregion. Sedan 2007 har RPN arbetat för att skydda området och även framgångsrikt utökat programmet till centrala och västra Nepal och Bhutan. Framöver kommer RPN att duplicera insatserna i alla länder i röda pandaområdet, inklusive Indien, Kina och Myanmar. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök redpandanetwok.org

________________________________________________

ALAOTRALEMUR

Save Our Species

Parken Zoo har bidragit till ett lemurprojekt gällande just alaotralemurer, Save Our Species som drivs av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Alaotralemuren finns endast runt sjön Alaotra på norra Madagaskar. Det är den enda primaten som har anpassat sig för att leva exklusivt i våtmarksområden. Lac Alaotra är den största sjön på Madagaskar och är en våtmark av global betydelse. Området förändras drastiskt på grund av risodlingar, fiske och främmande djurarter. Alaotralemuren riskerar därför att förlora sitt habitat. Detta projekt ska göra det möjligt att skapa en ny vision för sjöekosystemet, för att säkerställa att alaotralemurens livsmiljö skyddas. Det uppnås genom att stödja lokalsamhällen för att på ett hållbart sätt förvalta naturresurserna inom det nya skyddade området. Projektet bygger på år av samhällsfokuseringsarbete, vilket också har bidragit till skapandet av det nya skyddade området Lac Alaotra. Projektet ska också förbättra övervakningen av hot och brottsbekämpningen genom att utveckla ett övervakningsprogram för samhället. En viktig del av projektet kommer att innebära att man återställer ömtåliga lemurhabitat genom plantering och minskning av stora hot, som bränder och främmande arter.  Projektet var tidsbegränsat 2016-2018 och om du vill veta mer om projektet besök https://iucnsos.org/projects/improving-the-conservation-status-of-hapalemur-alaotrensis-through-habitat-protection-and-community-led-sustainable-management-of-the-alaotra-new-protected-area/

________________________________________________

DRILL

Save The Drill

Projektet bedrivs främst i Nigera, på Drill Ranch, där de håller flera hundra driller. Dessvärre drabbades Drill Ranch av en tragedi 2017. Med endast 10 dagars mellanrum kom två brutala regn- och vindstormar som rev ner dussintals stora träd över fristaden. Skydden som håller drillerna säkra från tjuvjägare krossades. Veterinärkliniken, vattentillförseln, solpanelerna och personalbostäderna förstördes också. När personalen rensade i bråten, blev de förtvivlade när de fann att totalt fem driller hade blivit dödade. Drill Ranch är i nu akut behov av medicinsk utrustning, motorsågar och andra verktyg samt material för att bygga en ny veterinärklinik och nya personalbostäder. Återbyggnaden har påbörjats, men för att kunna fortsätta behöver Drill Ranch ekonomisk hjälp. Parken Zoo har bidragit med en donation. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök save-the-drill.org

________________________________________________

GIBBONAPA

Stiftung Artenschutz

Gibbonerna är starkt hotade och flera arter är nära att dö ut. Det beror framförallt på habitatförlust samt att gibbonerna fångas in för att ätas, säljas som husdjur eller användas inom alternativmedicin. Det finns extremt få gulkindade gibboner kvar i Vietnam, men man vet väldigt lite om arten, vilket gör det svårare att göra insatser för att bevara dem. Mer forskning och kunskap behövs och det är bråttom! Stiftung Artenschutz och Frankfurt Zoological Society etablerar nu ett långsiktigt övervakningsprogram i Vietnam för att kartlägga populationen av gulkindad gibbon. Projektet, som Parken Zoo tidigare har bidragit till, gör flera insatser

– Parkvaktare utbildas för att skydda gibbonerna och deras naturliga habitat.
– Lokalbefolkningen utbildas om miljö för att lära dem att gibbonerna behöver skyddas
– PR och samarbete med skolor genomförs i utbildningssyfte
– Spridning av den globala kunskapen om gibbonerna genom vetenskapliga publikationer och en informationsfilm.

Vill du också bidra, eller läsa mer, besök http://www.stiftung-artenschutz.de

________________________________________________

SANDKATT

Sand Cat Sahara Research Team

Parken Zoo har tidigare stöttat Sand Cat Sahara Research Team. Gruppen arbetar med att kartlägga sandkattspopulationen och deras beteenden i Sahara med hjälp av kameror och GPS-halsband. Sandkatterna är mycket svåra att upptäcka eftersom de sällan lämnar tassavtryck eller bytesrester, har dova läten och endast rör sig längre sträckor i skydd av mörkret. Deras päls är sandfärgad och därför ett perfekt kamouflage. Oftast sitter de alldeles stilla och gömmer sig om de känner sig hotade eller blir observerade. Lokalbefolkningen vittnar om att de levt sina liv i öknen utan att ha sett en sandkatt. 2017 lyckades gruppen filma vilda sandkattsungar, vilket troligen inte gjorts någonsin tidigare. Fler fältstudier har gjorts under 2018.

Vill du läsa mer eller bidra, besök panthera.org

________________________________________________

dvärgflodhäst

IBREAM; Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals

IBREAM består av en grupp forskare och partners som jobbar aktivt med olika projekt. Bland annat påbörjade ett projekt 2009 gällande bevarande av dvärgflodhästar på Elfenbenskusten som leds av Dr Monique Paris. Idag pågår flera arbeten med att öka kunskapen om dvärgflodhästar som har en hemlighetsfull livsstil på ett väldigt begränsat utbredningområde.

Vill du läsa mer eller bidra, besök https://ibream.org/

Pygmy Hippo Research Update – 2013 in Review

Pygmy Hippos in Taï Forest 2017/2018: update and first impression

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.