Glädjande nyheter för de asiatiska lejonen

16 juni 2015

Man nås ofta av negativa besked när man arbetar med hotade arter men ibland kommer riktiga solglimtar som visar att det inte alls är försent att vända skutan. Den senaste inventeringen av asiatiskt lejon i Gujarat, Indien tyder på att populationen har ökat från 359 individer år 2005 till 523 individer 2015. Över 2 500 personer var involverade i inventeringen. WWF Indien välkomnar det ökade antalet lejon men betonar också att det ökar utmaningen att bevara deras habitat och hantera de befintliga konflikterna som råder mellan människor och lejon.

De asiatiska lejonens utbredningsområde har en gång i tiden sträckts sig ända in i Europa men underarten finns numera bara i Gujarat i och omkring naturreservatet Gir. Det faktum att den kvarvarande populationen enbart existerar på ett område gör att den blir än mer sårbar, därför finns planer på att introducera det asiatiska lejonen till ytterligare ett naturreservat. Här kan ni läsa mer om det tilltänkta reservatet.

Mer om de asiatiska lejonen och dess hotstatus hittar ni här och vidare information om inventeringen kan ni läsa här.