Tillökning hos de sydamerikanska jätteuttrarna

29 april 2015

Den 16 februari fick våra jätteuttrar tillökning. Vår avelshona Alua fick två små valpar som har varit pigga och starka och som utvecklas i snabb takt. Just nu pågår simträningen för fullt i utterhägnet och till sin hjälp har Alua avelshanen och pappan till ungarna, Yumbo. Även deras tidigare unge, Xingu (född 9/9-2013), finns kvar i familjegruppen och får nu lära sig av sina föräldrar hur man tar hand om ungar. Den sydamerikanske jätteuttern är kategoriserad som starkt hotad (EN) enligt IUCNs rödlista och arten befaras minska med 50 % de kommande 20 åren. I dagsläget uppskattas den vilda populationen omfatta 1000-5000 individer (IUCN, 2006) och det finns runt 120 individer i djurparker. Ungarna i Parken Zoo är därmed ett viktigt tillskott till projektet för att säkra sin arts framtid.