Global Tiger Day 29/7

26 juli 2016

Visste du att för 100 år sedan så fanns det runt 100 000 tigrar runt om i asien fördelat på nio underarter? Idag är denna siffra nere i cirka 3200 stycken.  Fyra av de nio underarterna är helt utrotade från det vilda (en underart- den Sydkinesiska tigern har inte setts till i naturen sedan 70-talet, men finns i djurparker). De fem underarterna som finns kvar är den Bengaliska tigern, Indokinesiska tigern, Amurtigern, Malayatigern och Sumatratigern – som är den underart av tiger vi har hos oss i Parken Zoo. De största hoten mot tigrarna är den illegala jakten och handeln med tigerdelar. Det finns en tro i gammal kinesisk folkmedicin att delar från tigrar har vissa helande egenskaper. Man hugger även ner skogen där de bor för att bland annat röja plats för odlingar av palmolja och gummi. Det gör att tigerns jaktmarker försvinner och de tvingas söka föda närmare människors bosättningar, vilket så klart leder till konflikter mellan människa- tiger, då de ibland dödar tamboskap. De få tigrar som finns kvar, lever i små, fragmenterade grupper. Att antalet tigrar är så lågt leder också till att populationen blir mer känsliga för sjukdoms- och virusutbrott, samt inavel.

21st Century Tiger är ett initiativ som drivs av ZSL London zoo och Dreamworld wildlife foundation för att stötta bevarandearbeten för tiger in-situ. De bjuder bland annat in djurparker världen över att delta i Global Tiger Day, där man uppmärksammar och gör folk medvetna om tigerns hotstatus, samt samlar in pengar.

Fredag den 29 juli uppmärksammar vi Global Tiger Day även här i Parken Zoo. Vi erbjuder 20% rabatt på alla tigerrelaterade produkter i souvenirshopen, vi har ansiktsmålning mellan kl 11:30-13 där man kan få bli målad som en tiger. Kommer du till träffpunkten vid ökenhuset kl 11 så får du både höra någon av våra duktiga djurparkspersonal informera om tigrarna och även se på spännande tigerdragkamp! Gäller endast fredagen den 29/7