Parken Zoo och TSA

30 juni 2016

Parken Zoo är med och stödjer in- situ projekt och organisationer runt om i världen. En av dessa är TSA (Turtle Survival Alliance).

TSA bildades 2011 då man inom IUCN såg att det började dyka upp allt fler sköldpaddor på svarta marknaden i Kina och övriga delar av Asien, man befarade att vissa arter skulle bli helt utrotade om man inte gjorde något åt situationen. TSA fick i uppdrag att starta avelsprogram till de mest hotade arterna.

Idag verkar TSA både i USA och i Europa och har ett brett nätverk av samarbetspartners (t ex djurparker, akvarier, universitet, privata uppfödare, seriösa hobbyentusiaster, veterinärer och räddningscentras) som är med och hjälper till. Detta breda nätverk är en av TSA´s styrkor och har bidragit till att starta globala avelsprogram, både in-situ och ex-situ. TSA är också bra på att knyta kontakter och förhandla med till exempel regeringar och myndigheter för att kunna få in konfiskerade sköldpaddor i bevarande- och avelsprogram, som annars skulle vara dödsdömda.

TSA är idag den enda icke-statliga organisationen som enbart fokuserar på sköldpaddsbevarande och satsar mot ett enda mål: inga sköldpaddsarter ska bli utrotade under detta århundrade.

Läs mer på: www.turtlesurvival.org

En av arterna som TSA arbetar med är Strålsköldpaddan (Astrochelys radiata) som finns att se hos oss på Parken zoo. Det är en akut hotad sköldpadda som finns naturligt på Madagaskar. Parken zoo ingår i EAZA´s avelsprogam för arten.