Värdefulla ungar hos den tvåfärgade tamarinen

7 juli 2016

Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor) tillhör familjen kloapa, de skiljer sig från andra apor genom att de bland annat har klor på alla fingrar och tår förutom på stortån.

De lever i ett litet område i Brasilien nära staden Manaus, biotopen är låglänt regnskog. Tyvärr så är Manaus en av Amazonas snabbast växande stad vilket betyder att skog avverkas för att ge plats åt bostäder och odlingsmark, som i sin tur leder till att aporna trängs undan. Varje år dör hundratals individer på grund av detta och den tvåfärgade tamarinen räknas idag som en av de mest hotade däggdjuren i Amazoonas. Det är därför extra viktigt att det bedrivs avelsprogram för arten då den annars riskerar att bli utrotad.

Parken Zoo ingår i EAZA´s bevarandeavelsprogram för arten och vi är stolta att berätta att vi i år har fått två stycken ungar. De bor tillsammans med sina 6 syskon och föräldrar i aphuset. När ungarna blir könsmogna och redo att lämna sina föräldrar flyttar de till andra parker för att träffa en partner. Där skaffar de förhoppningsvis egna ungar och säkrar på så sätt artens överlevnad.