Visste du att..

10 juli 2016

Axolotlen kan återbilda sina ben och armar om de skulle råka bli skadade. Hela lemmar kan återbildas och även delar av ryggrad och hjärna.  De tillbringar hela sitt liv i vattenstadiet och metamorfoserar aldrig till salamandrar. Därför förökar de sig som yngel -alltså blir könsmogna innan de är färdigutvecklade. Detta kallas för neoteni.

Den enda platsen de finns på i det vilda är Xochomilcosjön i Mexico city, den hotas bland annat av föroreningar, att mer och mer av sjön försvinner, samt att invasiva arter (arter som inte bor där naturligt) äter upp dem och deras bytesdjur. De är idag en akut hotad art och man tror att det bara finns ett hundratal individer kvar i sjön.

 

axolotl - Kopia

Parken zoo´s axolotler kan du sommaren 2016 hitta utanför Amazoonas.