Biologiska mångfaldens dag

22 maj 2017

Idag är det Biologiska mångfaldens dag som syftar till att uppmärksamma bevarandet av alla de fantastiska arter vi har på jorden. Det är ingen som vet hur många arter det finns men en uppskattning tyder på att det skulle kunna röra sig om runt 8 miljoner arter, varav nästan 30 % hotas av utrotning.

Hos oss på Parken Zoo lever 70 olika arter varav majoriteten av de vilda djuren är utrotningshotade och ingår i någon form av bevarandeprojekt. Alla arter är viktiga och spelar sin egen roll i ekosystemet. Om en art i en näringskedja försvinner eller minskar i antal kan det får allvarliga konsekvenser för ett helt ekosystem. Detta brukar kallas för kaskadeffekter.

Här tipsar vi om en film (engelskt tal) som berättar om det här med kaskadeffekter och hur ett helt ekosystem förändrades när vargen försvann och sedan återinfördes i Yellowstone, i USA.