Ett annorlunda klassrum

14 november 2017

Ett av djurparkernas viktigaste uppdrag är att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och bidra till beteendeförändringar hos oss människor i syfte att bevara den biologiska mångfalden och de hotade arter som bor hos oss. Vår utbildningsavdelning tar årligen hand om ca 3500 elever och vi är otroligt glada över att samarbeta med en av våra grannar, nyöppnade Gredby förskola. Förskolans alla 5-åringar kommer att besöka oss under hela läsåret och vi kommer att ha olika teman varje gång. Syftet är att barnen redan i tidig ålder ska få en bra relation till djur och lära sig mer om miljöfrågor samtidigt som de ser sin egen roll i naturen.

Under vår första lektion började vi med de allra mest grundläggande, nämligen att skapa respekt för djur och natur och utveckla barnens empatiska förmåga och förståelse för djurens känslor. Vi såg en stor skillnad på barnens förståelse redan efter första lektionen. Klassrummet var mitt i djurparken, i Ökenhuset bland, sandkatter, tigrar och surikater. Till vår hjälp hade vi det fantastiska värdegrundsmaterialet REDE, som är framtagen av Djurskyddet.

Under resten av läsåret kommer vi bland annat träffa reptiler, insekter, rovdjur och massa annat spännande. Lektionstimmarna följer läroplanen och bygger mycket på hänsyn, reflektion och etiska dilemman.