Fantastiska lemurer

29 oktober 2017

Nu i helgen uppmärksammas alla fantastiska lemurer lite extra världen över. Detta görs för att öka medvetenheten om bevarandet av världens lemurer, som tyvärr hotas av utrotning. Det finns 21 olika lemurarter och alla lever på ön Madagaskar utanför Afrikas östkust.

På Parken Zoo bor tre olika arter, rödbukad lemur (sårbar), alaotralemur (akut hotad) och ringsvanslemur (starkt hotad).

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med utbildning, avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt, exempelvis The Lemur Conservation Association och Save our Species. Vill du också bidra eller veta mer, besök www.saveourspecies.org och www.aeecl.org.