Mojas fem underverk!

4 december 2017

I videon nedan pratar zoolärare Marie de Colli med Mojas djurvårdare Marlene Windahl och Julia Johnsson.

Idag, på den internationella geparddagen, vill vi förstås uppmärksamma geparden och de hot den står för lite extra! Vi är otroligt glada över vår egen hona, Moja, och hennes fem små mirakel som föddes i september. Det är hennes första kull och hon gör ett fantastiskt jobb som mamma.

Gepardungar har ett mycket speciellt utseende. Ryggen och nackens päls är betydligt längre än de vuxna individernas och de har även en annan färg på pälsen som går mot ett gråblått håll jämfört med gepardens naturliga beige-gula färg. Man tror att gepardungar har fått det här kamouflaget för att likna honungsgrävlingen som lever i samma områden. Honungsgrävlingen är tuff och aggressiv och det är inte många djur på savannen som ger sig på dem frivilligt. Genom att likna honungsgrävlingen blir gepardungarna mer skyddade vilket de verkligen behöver. Dödligheten hos vilda gepardungar är extremt hög, närmare 95% i vissa områden, och de flesta tas av lejon, hyenor, babianer och leoparder.

Geparden klassas som sårbar och minskar i antal i det vilda, mestadels p.g.a. habitatförstörelse, fragmentering, minskat antal bytesdjur och jakt. Den tros ha försvunnit från 76 % av ursprungsområdet i Afrika och i Asien finns endast ett 50-tal individer kvar i Iran. Totalt finns det uppskattningsvis 6700 individer kvar i ett 20-tal länder.

Parken Zoos geparder ingår i det Europeiska bevarandeavelsprogrammet, EEP, som syftar till att bevara den hotade arten. Djurparkspopulationen består av ca 370 individer som bor på 90 olika institutioner som tillsammans arbetar för att bevara den genetiska och biologiska mångfalden i världen.

Förra veckan fick vi besök av tv4, deras klipp hittar ni här:

Nyheterna
Nyhetsmorgon