Brev från Madagaskar

7 april 2018

I veckan fick vi brev från AEECL, en organisation som vi är med och stöttar, som arbetar på plats för att bevara de hotade lemurerna på Madagaskar. De berättade att de byggt en skola under 2017 tack vare de bidrag som kommit in och att de kommer att bygga en även under 2018. De berättade också att deras ekoturismprogram fortsätter att utvecklas och att det finns ett stort intresse från de lokala samhällena att engagera sig. Det är alltid lika roligt med positiva nyheter från våra samarbetspartners som arbetar på plats i det vilda. På Parken Zoo bor fyra olika arter av lemurer varav två är akut hotade, en starkt hotad och den fjärde sårbar. Dessa arter ingår i djurparkers bevarandeavelsprogram för att inte riskera att utrotas helt.