World Wildlife Day

3 mars 2019

Idag, den 3 mars, är det World Wildlife Day, en dag som uppmärksammas internationellt där människor världen över går samman för att hylla och skapa en medvetenhet kring jordens vilda fauna och flora. Årets tema är livet under ytan men eftersom vi inte har så många vattenlevande djur tänkte vi fokusera lite extra på våra akut hotade sumatratigrar.

Det är faktiskt så att toppredatorer, alltså de djur som är högst upp i näringskedjan, påverkar även vatten i slutändan. Rovdjuren spelar en mycket viktig roll i ett ekosystem. De gör så att bytespopulationerna inte blir för många och i sin tur äter upp för mycket av det som bytesdjuren äter. Men rovdjuren påverkar på många fler sätt än att bara hålla antalet bytesdjur och mindre rovdjur nere. Enbart själva närvaron av rovdjur i ett område gör att bytesdjuren förändrar sitt beteende, morfologi (form och uppbyggnad) och val av habitat (levnadsmiljö). De här gör att rovdjuren även påverkar hela växtligheten både på land och i vatten och gynnar många andra arter. Rovdjur som håller nere antalet stora växtätare motverkar också växthuseffekten och klimatförändringarna på jorden.

Tillsammans med barnen från Gredby förskola, som besöker oss varje månad, har vi skapat ett konstverk inspirerat av en tidigare World Wildlife Day poster-vinnare. Barnen har gjort handavtryck i olika färger. Varje finger motsvarar en sumatratiger som finns kvar i det vilda (400-500 st).

Varje finger på de svarta handavtrycken motsvarar en tiger som skjuts årligen (50 st).

Parken Zoos tigrar heter Wayan, Bagus, Keisha och Tenga och de ingår i ett bevarandeprogram för hotade arter.