Världstigerdagen – Global Tiger Day

29 juli 2020

Idag den 29 Juli är det ”global tiger day” eller världstigerdagen!

Årets tema är ”Don´t turn your back on wild tigers and those working for wildlife”.

Vi lever i en värld av klimatförändringar, nedsmutsning, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhot. Många djurarter, däribland tigern, riskerar att helt dö ut när människan förstör deras naturliga miljö. Djurparkernas arbete kompletterar naturvårdsåtgärder världen över, genom att bevara utrotningshotade arter. Bevarandearbetet för sumatratigern bedrivs genom den mest intensiva typen av bevarandeavelsprogram inom den europeiska djurparksföreningen EAZA och programmet kallas för EEP (EAZA Ex situ programme). Alla individer inom ett EEP program är stamboksförda och en så kallad artkoordinator planerar framtiden för arten; vilka djur som ska avla eller inte avla och vilka djur som ska flyttas från en djurpark till en annan osv. Tigrarna i djurpark fungerar också som ambassadörer för sina vila släktingar. På djurparken har vi chansen att undervisa och berätta om dessa fantastiska djur. Människor får chansen att se djuren och få en förståelse för vad vi, du och jag, kan göra för att hjälpa dem.

Sumatratigern hotas även av tjuvjakt och handeln med djur och djurdelar är ett hot som ständigt finns runt tigrarna. Organisationen Wildcats Conservation Alliance är en organisation som bedriver arbete på plats i det vilda för att hjälpa tigrarna. Vill man läsa mer om organisationen eller stötta organisationen med pengar hittar ni mer info på https://conservewildcats.org/

Coronapandemin ställer till det på många sätt runt om i världen men vi har ändå glada nyheter på Parken Zoo då vi på Parken Zoo nu under försommaren lyckats genomföra en säker landtransport där en ny sumatratigerhanne anlänt till Eskilstuna. Vår nya hane håller just nu på att lära känna sin nya familj och vi hoppas så klart att tycke ska uppstå.

Vänd inte ryggen till de utrotningshotade tigrarna, dra ditt strå till stacken och fundera på vad du kan göra. Släck lamporna när du går ut ur ett rum, källsortera dina sopor, välj certifierat trä i dina möbler… ja listan kan göras lång, men vi alla kan hjälpa till.