BEVARANDEBIOLOGI

BEVARANDEBIOLOGI, 100P

Ingår i ämnet Biologi – Naturbruk, kursen Bevarandebiologi.

Vi erbjuder delar av kursen bevarandebiologi som bland annat behandlar hotade växt- och djurarter, biotoper, biologisk mångfald och metoder att bevara denna, samt djurparkers bevarandearbete. I kursen omfattas även regelsystem kring hotade arter, berörda myndigheter och organisationer samt etiska ställningstaganden kring bevarandearbete. Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda delen gällande praktisk artinventering i olika biotoper.

Denna kurs är bokningsbar för skolklasser och grupper.

För bokning och frågor, kontakta oss här!

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.