Biologisk mångfald

Naturen, planeten och allt runt omkring oss är beroende av ett balanserat samspel för att överleva och frodas. Den biologiska mångfalden hotas idag av oss människor på grund av nedskräpning, utsläpp, överkonsumtion, utrotandet av arter, invasiva arter, skogsskövling mm.

Bevarandet av den biologiska mångfalden har aldrig vart viktigare än nu. Se gärna filmen nedan som beskriver hur viktig det biologiska samspelet är och vad som händer är arter dör ut från vissa områden.

How Wolves Change Rivers – YouTube

Nedan tipsar vi om hur du kan hjälpa den biologiska mångfalden i din egen trädgård.

Gift och gödning
– Använd inte konstgödsel
– Använd inte bekämpningsmedel

Häckar och buskage
– Öppen ris- eller komposthög året runt
– minst 5x5m av sammanhängande snår av buskar/träd
– Tomtgräns eller andra inhägnader bestående av lövfällande inhemska buskar och träd
– Minst 5 olika sorters insektspollinerade buskar och träd
– Ostörd jord med kvarlämnade löv under träd och buskar

Stora träd och död ved
– Minst ett stort träd med en stamdiameter på minst 50cm
– Minst ett gammalt träd med döda grenar och hål i stammen
– Minst ett levande lövträd med röta och håligheter i stammen
– Minst en död trädstam, stående eller liggande

Ört- och gräsmarker
– Blomsterplantering med minst 10 olika insektspollinerade arter
– Oklippt gräsmatta med minst 10 inhemska arter
– Grönt tak med växter

Våtäng och vatten
– Fuktiga/våta områden med ängs- och kärrväxter
– Trädgårdsdammar eller liknande med och utan fisk

Jord och vallar
– Näringsfattig mineraljord med sand småsten eller större stenar
– Stenmurar
– Jordvall eller slänt
– Högar med sten eller näringsfattig jord

Bon till fåglar och däggdjur
– Byggnader, gamla träd eller holkar för häckande fågelarter
– Byggnader, gamla träd eller holkar där däggdjur kan föda sina ungar

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.