Alaotralemur

Afrikanska djur

Apor och lemurer

Alaotralemuren är en liten varelse som lever i små familjegrupper och använder större delen av sin vakna tid till att äta. Den tillhör släktet bambulemurer och som namnet avslöjar kan de äta en del bambu, men 95% av dieten i det vilda består av vass och papyrus. Det finns drygt 20 arter av vad vi kallar just lemurer men till familjen lemur räknas drygt 100 olika arter. Antalet kända arter inom familjen har fördubblats under de senaste 25 åren. Idag är ca 90% av arterna inom lemurfamiljen hotade av utrotning och det största hotet är skogsavverkning och illegal jakt. Alaotralemuren är en av de mest hotade lemurerna i världen och de fortsätter att minska i antal. De lever i träskmarker som hela tiden blir mindre och fragmenteras på grund av den intensiva risodling som pågår i området. Alaotralemurer är den enda art av primater som enbart lever i våtmark. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för att bevara arten.

CITES A

 

In situ – bevarande på plats

Parken Zoo har bidragit till ett tidsbegränsat projekt på plats på Madagaskar, som drevs av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Alaotralemuren finns endast runt sjön Alaotra på norra Madagaskar. Det är den enda primaten som har anpassat sig för att leva exklusivt i våtmarksområden. Lac Alaotra är den största sjön på Madagaskar och är en våtmark av global betydelse. Området förändras drastiskt på grund av risodlingar, fiske och främmande djurarter. Alaotralemuren riskerar därför att förlora sitt habitat.

Detta tidsbegränsade projekt syftade till att göra det möjligt att skapa en ny vision för sjöekosystemet, för att säkerställa att alaotralemurens livsmiljö skyddas. Detta genom att stödja lokalsamhällen för att på ett hållbart sätt förvalta naturresurserna inom det nya skyddade området. Projektet grundades på år av samhällsfokuseringsarbete, vilket också har bidragit till skapandet av det nya skyddade området Lac Alaotra.

Projektet syftade också till att förbättra övervakningen av hot och brottsbekämpningen genom att utveckla ett övervakningsprogram för samhället. En viktig del av projektet innebar att man jobbade för att återställa ömtåliga lemurhabitat genom plantering och minskning av stora hot, som bränder och främmande arter. För information om projektet besök https://iucnsos.org/projects/improving-the-conservation-status-of-hapalemur-alaotrensis-through-habitat-protection-and-community-led-sustainable-management-of-the-alaotra-new-protected-area/

Vill du också bidra till IUCNs arbete, eller veta mer, besök https://iucnsos.org/

logo

 

Fakta

Vetenskapligt namn Hapalemur alaotrensis
Storlek Längd: 38–40 cm
Vikt 1,3–1,6 kg
Föda Vass, gräs, bambu, blad och växter
Dräktighetstid 145 dygn
Antal ungar 1-2 st
Livslängd 10-20 år
Livsmiljö Träskmark med en vegetation av vass och papyrus
Utbredning Madagaskar, enbart området runt alaotrasjön
Levnadssätt Lever i familjegrupper

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Primater (Primates)
Familj Lemurer (Lemuridae)
Art Alaotralemur (Hapalemur alaotrensis)
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.