Alaotralemur

Afrikanska djur

Apor och lemurer

Alaotralemuren är en liten varelse som lever i familjegrupper och använder större delen av sin vakna tid till att äta. Den tillhör släktet bambulemurer, och som namnet avslöjar är den viktigaste födan just bambu. Alaotralemuren är en av de mest hotade lemurerna i världen. De lever i träskmarker som hela tiden blir mindre och fragmenteras på grund av den intensiva risodling som pågår i området. Även jakt är ett stort problem. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för att bevara arten.

 

In situ – bevarande på plats

Parken Zoo bidrar även till ett projekt på plats på Madagaskar, Save Our Species som drivs av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Alaotralemuren finns endast runt sjön Alaotra på norra Madagaskar. Det är den enda primaten som har anpassat sig för att leva exklusivt i våtmarksområden. Lac Alaotra är den största sjön på Madagaskar och är en våtmark av global betydelse. Området förändras drastiskt på grund av risodlingar, fiske och främmande djurarter. Alaotralemuren riskerar därför att förlora sitt habitat.

Detta projekt ska göra det möjligt att skapa en ny vision för sjöekosystemet, för att säkerställa att alaotralemurens livsmiljö skyddas. Det uppnås genom att stödja lokalsamhällen för att på ett hållbart sätt förvalta naturresurserna inom det nya skyddade området. Projektet bygger på år av samhällsfokuseringsarbete, vilket också har bidragit till skapandet av det nya skyddade området Lac Alaotra.

Projektet ska också förbättra övervakningen av hot och brottsbekämpningen genom att utveckla ett övervakningsprogram för samhället. En viktig del av projektet kommer att innebära att man återställer ömtåliga lemurhabitat genom plantering och minskning av stora hot, som bränder och främmande arter.

Vill du också bidra, eller veta mer, besök saveourspecies.org

 

filmklipp

Fakta

Vetenskapligt namn Hapalemur alaotrensis
Storlek Längd: 38–40 cm
Vikt 1,3–1,6 kg
Föda Bambu, löv, frukt
Dräktighetstid 145 dygn
Antal ungar 1-2 st
Livslängd 10-20 år
Livsmiljö Träskmark, bambuskog
Utbredning Madagaskar
Levnadssätt Lever i familjegrupper
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.