Axolotl

Amfibier

Axolotler är speciella på flera sätt. Till exempel blir de könsmogna utan att ha genomgått metamorfos och man skulle därför kunna säga att vuxna individer ser ut som ungdjur. En axolotl andas med gälar. Skulle vattendraget de lever i torrläggas så har de dock även lungor att andas med. Skulle detta hända kan de dock inte gå tillbaka till att andas med gälar igen. En annan intressant egenskap hos axolotler är att om de skadar t ex ett ben, växer det ut ett nytt. Detta är väldigt energikrävande och benet blir oftast inte lika bra som det ursprungliga men det är ändå en fantastisk anpassning för att maximera sina chanser till överlevnad och fortplantning. Axolotl är ett litet rovdjur och jagar genom att de kan känna av bytesdjurets elektriska signaler, på samma sett som hajar jagar. En vanlig missuppfattning är att axolotler är ödlor eller fiskar. I själva verket är de ett sorts groddjur och alltså en amfibie. Precis som andra groddjur är de väldigt känsliga för främmande ämnen i naturen då de tar upp vätska genom huden. I många delar av världen ser man döda groddjur som en varningsklocka för att vattnet är otjänligt att dricka.

Idag finns axolotler bara på mycket få platser i Mexiko Citys kanalsystem och det främsta hotet är just föroreningar. Man räknar med att det bara finns ett par hundra axolotler kvar i det vilda. Genom att använda miljömärkta rengöringsmedel och hygienartiklar kan du vara med och minska mängden kemikalier som sprids ut i jordens vatten.

CITES B

 

Fakta

Vetenskapligt namn Ambystoma mexicanum
Storlek upp till 30 cm
Vikt 60-110g
Föda Alger och vattenlevande insekter
Livslängd Oftast 5-6 år
Livsmiljö Djupt vatten med mycket växter
Utbredning Mexiko
Levnadssätt Ensamlevande

Taxonomi

Klass Groddjur (Amphibia)
Ordning Stjärtgroddjur (Urodela)
Familj Mullvadsalamandrar (Ambystomatidae)
Art Axolotl (Ambystorma mexicanum)
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.