Får

Djur i Lilla Zoo

Hov- och klövdjur

I Lilla Zoo kan du träffa våra två fårraser Dala-Pälsfår och Gutefår. De tillhör båda vårt svenska kulturarv men är väldigt olika både i utseende och i beteende. Dala-Pälsfår är en härdig lantras med goda modersegenskaper. Rasen tillhör allmogefåren och härstammar från byn Åsen i Älvdalens socken. De har kvar mycket av den vaksamhet som krävs för att klara sig på fäbodvallarna vilket betyder att de knyter an till sin skötare men ibland kan vara misstänksamma mot främlingar. Dala-Pälsfåret är en hotad lantras och det finns idag mindre än 300 individer kvar. Parken Zoo deltar i avelsarbetet att bevara vårt kulturarv i form av denna lantras. Gutefåret är en svensk lantras med uråldrigt påbrå. Rasens utseende och ull stämmer nämligen väl överens med nordeuropeiska arkeologiska fynd. På grund av en kraftig minskning i antal startades ett kontrollerat avelsarbete på rasen på 1940-talet. Dagens gutefår härstammar från ett 30-tal individer från Gotland. Gutefåret räknas idag inte som en hotad lantras och det finns över 4000 individer men bevarandearbete bedrivs som en del av vårt kulturarv.

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.