Gutefår

Djur i Lilla Zoo

Hov- och klövdjur

I Lilla Zoo kan du bland annat träffa våra Gutefår som är en svensk lantras med uråldrigt påbrå. Rasens utseende och ull stämmer nämligen väl överens med nordeuropeiska arkeologiska fynd. På grund av en kraftig minskning i antal startades ett kontrollerat avelsarbete på rasen på 1940-talet. Dagens gutefår härstammar från ett 30-tal individer från Gotland. Gutefåret räknas idag inte som en hotad lantras och det finns över 4000 individer men bevarandearbete bedrivs som en del av vårt kulturarv.

Hos Gutefåren kan både baggar och tackor ha horn, även om baggarnas horn är större och grövre än tackornas.

 

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.