Flamingo

Afrikanska djur

Fåglar

Sydamerikanska djur

Flamingon är en långbent, social fågel som lever i kolonier från 20 individer upp till flera tiotusentals. Flamingorna går omkring med huvudet nere i vattnet och rör upp leran på botten med hjälp av fötterna, och på så sätt får de fram sin mat. Med tungan pumpar flamingon in vatten genom den specialiserade näbben som har kamliknande plattor och fungerar som ett filter. På Parken Zoo kan du se två olika arter av flamingo: den större flamingon (Phoenicopterus roseus) och den karibiska flamingon (Phoenicopterus ruber). Du ser skillnad på arterna genom att titta på färgen. Den större flamingon är blekare i färgen medan den karibiska flamingon har en skarpare rosa färg. Färgen får flamingorna från de kräftdjur och alger som de äter. Flamingon anses inte vara utrotningshotad idag, men i naturen störs arten av exempelvis föroreningar och förlust av livsmiljöer på grund av turistnäring. Trots att man beräknar att det finns omkring fem miljoner individer i naturen idag är antalet häckningsplatser troligen färre än 30 stycken vilket gör flamingon mycket sårbar för lokala miljöförändringar. Den totala populationsstorleken varierar också från år till år beroende på torka, vattennivåer och födotillgång.

Phoenicopterus ruber ingår i det europeiska övervakningsprojektet ”Monitoring”för avel och bevarande av arter.

CITES A

Arterna finns listade i artskyddsförordningen (SFS 2007:845) bilaga 1 och ingår i det så kallade Fågeldirektivet.

Fakta

Vetenskapligt namn Phoenicopterus ruber, Phoenicopterus roseus
Storlek 120-145 cm
Vikt 2-3,5 kg
Föda Kräftdjur, småfisk, insekter, gräs och alger
Dräktighetstid Ägget ruvas i 27-31 dagar innan det kläcks
Antal ungar 1 st
Livslängd Upp till 40 år
Livsmiljö Grunt salt-, bräckt och sötvatten
Utbredning Karibisk flamingo: Karibien, norra Sydamerika, Mexiko, Galapagos; Större flamingo: Afrika, Sydeuropa, sydvästra Asien
Levnadssätt Grupplevande

Taxonomi

Klass Fåglar (Aves)
Ordning Flamingofåglar (Phoenicopteriformes)
Familj Flamingo (Phoenicopteridae)
Art Karibisk Flamingo (Phoenicopterus ruber), Större flamingo (Phoenicopterus roseus)
Hotnivå, Livskraftig (Least concern)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.