Grekisk landsköldpadda

Reptiler

Den grekiska landsköldpaddan är utseendemässigt mycket lik den moriska landsköldpaddan (Testudo graeca). Arten var nära att utrotas under andra världskriget p.g.a. att den blev en vanlig födokälla. Under fastan var den grekiska landsköldpaddan en vanlig måltid i kloster eftersom köttet varken räknades till kött eller fisk. Idag är det största hotet att livsmiljöerna försvinner men även den illegala husdjurshandeln ställer till det för arten.

Arten finns listad i artskyddsförordningen (SFS 2007:845) bilaga 1 och omfattas av det europeiska art- och habitatdirektivet (92/43/EEG).

CITES A

Fakta

Vetenskapligt namn Testudo hermanni
Storlek ca 20 cm
Föda Gräs och örter samt maskar, sniglar och insekter
Livsmiljö Torra klippiga områden och lantbruksmark
Utbredning Södra Europa och öar i Medelhavet

Taxonomi

Klass Reptiler (reptilia)
Ordning Sköldpaddor (Testudines)
Familj Landsköldpaddor (Testudinidae)
Art Grekisk landsköldpadda (Testudo hermanni)
Hotnivå, Nära hotad (Near threatened)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.