Gulbröstad kapucin

Apor och lemurer

Sydamerikanska djur

De gulbröstade kapucinerna kommunicerar med en mängd olika läten och de är välkända för att vara mycket nyfikna och undersökande. I naturen lever den gulbröstade kapucinen i grupper om 10–30 individer och ofta är det fler hanar än honor i gruppen. De tillbringar större delen av sin tid uppe i träden där de letar efter mat. Ett fascinerande beteende man kan se hos denna apa är att de kan öppna nötter genom att slå ihop dem mot varandra eller mot t ex ett träd eller med hjälp av stenar. Denna typ av beteende lär sig aporna av andra gruppmedlemmar. Gulbröstade kapuciner är akut hotade, främst på grund av skogsskövling men också av jakt. De senaste 50 åren har arten minskat med ungefär 80 %. Idag lever de framför allt i nationalparker och andra skyddade områden. Tyvärr har områdena blivit isolerade från varandra och populationen minskar fortfarande i naturen. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för bevarande av arten.

CITES

Fakta

Vetenskapligt namn Sapajus xanthosternos
Storlek 36–45 cm
Vikt 2–4 kg
Föda Frukt, nötter, blommor, ägg och insekter
Dräktighetstid ca. 180 dygn
Antal ungar 1 st
Livslängd 25-30 år
Livsmiljö Kustnära regnskog
Utbredning Brasilien
Levnadssätt Grupplevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Primater (Primates)
Familj Cubusliknande brednäsor (Cebidae)
Art Gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.