Jätteutter

Rovdjur

Sydamerikanska djur

Den lekfulla jätteuttern är den största av världens 13 utterarter. Den räknas som landlevande rovdjur men är väl anpassad till att jaga och röra sig i vatten. Jätteuttrarna kallas också för ”flodens vargar” eftersom de jagar i flock efter fisk i vattnet. De är mycket sociala och lever i familjegrupper med upp till 10 individer. De är mycket intelligenta och aktiva djur och de har minst 9 olika läten som de använder för att tala om för andra vad de vill. Jätteuttern lever i sjöar, floder och träsk i den sydamerikanska regnskogen. De föredrar ofta vattendrag med mjuka stränder och vegetation som hänger ned över vattnet. Idag räknar man med att det finns mellan 1 000 och 5 000 jätteuttrar kvar i världen. De har jagats väldigt hårt för pälsens skull och eftersom de är dagaktiva och ljudliga är det lätt för jägare att hitta dem. De har också minskat kraftigt i antal på grund av att deras vattendrag dräneras och förstörs. Parken Zoo deltar i det europeiska bevarandeavelsprogrammet för arten. Vi arbetar ständigt med att ge våra djur ett så naturligt liv som möjligt i djurparken, bland annat genom hägndesign och en varierad vardag.

Fakta

Vetenskapligt namn Pteronura brasiliensis
Storlek 150–180 cm
Vikt 22-32 kg
Föda Främst fisk men även kajmaner, anakondor och fåglar
Dräktighetstid 65-70 dygn
Antal ungar 1-6 st
Livslängd 10-15 år
Livsmiljö Floder, sjöar och träskmarker
Utbredning I anslutning till floderna Orinoco, Amazonas och La Plata i Sydamerika
Levnadssätt Grupplevande
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.