Jätteutter

Rovdjur

Sydamerikanska djur

Den lekfulla jätteuttern är den största av världens 13 utterarter. Den räknas som landlevande rovdjur men är väl anpassad till att jaga och röra sig i vatten. Jätteuttrarna kallas också för ”flodens vargar” eftersom de jagar i flock efter fisk i vattnet. De är mycket sociala och lever i familjegrupper med upp till 10 individer. De är mycket intelligenta och aktiva djur och de har minst 9 olika läten som de använder för att tala om för andra vad de vill. Jätteuttern lever i sjöar, floder och träsk i den sydamerikanska regnskogen. De föredrar ofta vattendrag med mjuka stränder och vegetation som hänger ned över vattnet. De sydamerikanska jätteuttrarna är idag utspridda på flera mindre populationer i Sydamerika och man tror att det totala antalet är någonstans mellan 4000-7000individer. Uppgifterna är dock en grov uppskattning och väldigt osäkra. De har jagats väldigt hårt för pälsens skull och eftersom de är dagaktiva och ljudliga är det lätt för jägare att hitta dem. De har också minskat kraftigt i antal på grund av att deras vattendrag dräneras och förstörs. Parken Zoo deltar i det europeiska bevarandeavelsprogrammet, EEP, för arten.

CITES A

In situ – Bevarande på plats

Fundación REWILDING Argentina är en organisation som jobbar med en rad olika återinplanteringsprojekt i Argentina. Parken Zoo har tillsammans med andra djurparker i det europeiska bevarandeprogrammet för jätteutter varit med och skickat individer som ska ingå i återinplanteingsprojekt av en toppredator som jätteutter i Iberá, som är ett stort våtmarksområde i Argentina. För att läsa mer om projektet besök

https://ww2.rewildingargentina.org/ibera-project

Fakta

Vetenskapligt namn Pteronura brasiliensis
Storlek 150–180 cm
Vikt 22-32 kg
Föda Främst fisk men även kajmaner, anakondor och fåglar
Dräktighetstid 65-70 dygn
Antal ungar 1-6 st
Livslängd 10-15 år
Livsmiljö Floder, sjöar och träskmarker
Utbredning I anslutning till floderna Orinoco, Amazonas och La Plata i Sydamerika
Levnadssätt Grupplevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Rovdjur (Carnivora)
Familj Mårddjur (Mustelidae)
Art Sydamerikansk jätteutter (Pteronura brasiliensis)
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.