Komodovaran

Asiatiska djur

Reptiler

Komodovaranen är den största ödlan i världen och idag finns bara ca 3 000 individer kvar. De lever inom ett område som är mindre än 1 000 kvadratkilometer i den indonesiska övärlden och sedan 1980 är området klassat som nationalpark. Komodovaranerna jagar både små och stora byten och de äter också as som de hittar. De har en 50 cm lång kluven tunga som, precis som hos andra reptiler, fungerar som ett luktorgan. När vinden ligger rätt kan en komodovaran känna lukten av ett ruttnande as på flera kilometers håll! Komodovaraner har en kraftig kropp, ofta med hängande buk. Benen är muskulösa och de långa tårna har vassa, krokiga klor. Svansen är lite kortare än kroppen och när komodovaranen går vilar ofta svansspetsen mot marken och ritar ett mönster mellan fotavtrycken. När den försvarar sig bits den med sina vassa tänder och kraftiga käkar samt piskar med den muskulösa svansen. I munnen har komodovaranen över 50 olika bakterier som kan döda ett bytesdjur genom en infektion efter ett bett.

Besökande statschefer har ibland fått komodovaraner som gåva och på så sätt spreds arten till djurparker utanför Indonesien redan på 1960-talet. Indonesiska staten har idag strikt kontroll på varanerna och det krävs tillstånd från presidenten för att få föra ut en individ ur landet.

Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för bevarande av arten.

CITES A

In situ – Bevarande på plats

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt, exempelvis Komodo Survival Programme.

Projektet arbetar för att skydda och bevara komodovaranerna, som är endemiska för ett fåtal öar i Indonesien. Projektet bygger på fyra grundpelare:

  1. Vetenskapliga forskning och övervakningsprogram för komodovaranens biologi och ekologi samt den terrestriska biologiska mångfalden som ingår i artens hemområden.
  2. Utbildning och kapacitetsuppbyggnad för indonesiska medborgare så att de själva kan bedriva bevarandearbetet.
  3. Tillhandahållande och spridning av tillförlitlig och lättillgänglig information om komodovaraner.
  4. Främjande av hållbar utveckling och bevarande av

medvetenhetsinitiativ för lokala samhällen inom och runt komodovaranernas naturliga livsmiljö.

Vill du också bidra, eller läsa mer, besök komododragon.org

Fakta

Vetenskapligt namn Varanus komodoensis
Storlek upp till 300 cm
Vikt vanligtvis: hanar 40-80kg och honor 25-35kg
Föda Små däggdjur, fåglar, hjortar, vildsvin
Dräktighetstid Äggen läggs ca 50 dagar efter parning och kläcks efter 8–9 månader
Antal ungar ca 20 per kull
Livslängd Över 20 år
Livsmiljö Torr monsunskog, tropisk savann, stäpp
Utbredning Öarna Komodo, Rinca, Padar och västra delen av Flores i den indonesiska övärlden
Levnadssätt Ensamlevande

Taxonomi

Klass Reptiler (Reptilia)
Ordning Fjällbärande kräldjur (Squamata)
Familj Varander (Varanidae)
Art Komodovaran (Varanus komodoensis)
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.