Ringsvanslemur

Apor och lemurer

Med sin karaktäristiska svart- och vitrandiga svans är nog ringsvanslemuren, eller kattalemuren som den även kallas, den mest kända av lemurerna. Det är även den av lemurerna som tillbringar mest tid nere på marken och de lever i stora grupper med lika många honor som hanar, där honorna är de som bestämmer.
De använder svansen men även många olika läten för att kommunicera vilket gett dem namnet kattalemur då de bland annat kan spinna som en katt.

Namnet lemur kommer ifrån det latinska namnet för spöke eller ande. Man ser dem ofta sitta i en yoga-liknande skräddarposition och sola magen tillsammans och när de sover stoppar de ofta in nosen mellan bakbenen och lägger upp den långa svansen på ryggen. Trots att denna lemur är väldigt anpassningsbar och kan leva i många olika habitat och äta olika sorters mat så minskar de i antal på grund av att den orörda naturen på Madagaskar fragmenteras. De jagas även för köttets skull och fångas in och säljs som husdjur.

 

In situ – bevarande på plats

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt, exempelvis The Lemur Conservation Association.

Projektet arbetar för att skydda och bevara lemurerna som är endemiska för ön Madagaskar. Det första målet uppnåddes 2001, när UNESCO förklarade Sahamalaza till ett biosfärreservat. Regionen förklarades slutligen en nationalpark i juni 2007. AEECL har etablerat en permanent forsknings- och bevarandestation i Ankarafaskogen på Madagaskar. Denna station fungerar som en grund för forskningsarbete om bevarandeekologi av Sahamalazas lemurer och för bevarandeåtgärder i området.

AEECL arbetar även med gemenskapsbaserad naturresurshantering genom att hjälpa lokalbefolkningen att rädda sitt naturarv. Det innebär exempelvis utvecklingsprogram och bevarandeutbildning. Detta inkluderar även hjälp med odling, skogsskötsel, brandkontroll och skydd, skolor och tillhandahållande av dricksvatten. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök aeecl.org

 

Fakta

Vetenskapligt namn lemur catta
Storlek 95-110 cm
Vikt 2-2,4 kg
Föda frukt, löv, bark, blommor, stora insekter och mindre ryggradsdjur
Dräktighetstid 130-144 dygn
Antal ungar oftast 1, ibland 2
Livslängd 15-16 år i det vilda
Livsmiljö skogar, busklandskap och klippiga områden
Utbredning södra, västra och syd-centrala delarna av Madagaskar
Levnadssätt Grupplevande
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.