Rödbukad lemur

Afrikanska djur

Apor och lemurer

Den rödbukade lemuren lever i familjegrupper och när en hane och en hona har valt varandra kan de leva hela livet tillsammans, något som är ovanligt bland lemurer. En annan sak som är unikt är att när paret fått ungar bär pappan dem lika mycket som mamman. Det är lätt att se skillnad på hanar och honor då hanar har vita fläckar under ögonen och brun mage medan honor har ljusare päls på magen. Idag är alla lemurarter hotade av utrotning och det största hotet är skogsavverkning. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av rödbukad lemur.

In situ – bevarande på plats

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt, exempelvis The Lemur Conservation Association.

Projektet arbetar för att skydda och bevara lemurerna som är endemiska för ön Madagaskar. Det första målet uppnåddes 2001, när UNESCO förklarade Sahamalaza till ett biosfärreservat. Regionen förklarades slutligen en nationalpark i juni 2007. AEECL har etablerat en permanent forsknings- och bevarandestation i Ankarafaskogen på Madagaskar. Denna station fungerar som en grund för forskningsarbete om bevarandeekologi av Sahamalazas lemurer och för bevarandeåtgärder i området.

AEECL arbetar även med gemenskapsbaserad naturresurshantering genom att hjälpa lokalbefolkningen att rädda sitt naturarv. Det innebär exempelvis utvecklingsprogram och bevarandeutbildning. Detta inkluderar även hjälp med odling, skogsskötsel, brandkontroll och skydd, skolor och tillhandahållande av dricksvatten. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök aeecl.org

filmer

Fakta

Vetenskapligt namn Eulemur rubriventer
Storlek Längd 34-40 cm
Vikt 1,5-2,5 kg
Föda Frukt, blommor och blad
Dräktighetstid Ca 120 dagar
Antal ungar 1 st
Livslängd 20-25 år
Livsmiljö Regnskog
Utbredning Madagaskar
Levnadssätt Grupplevande
Hotnivå, Sårbar (Vulnerable)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.