Sumatratiger

Asiatiska djur

Kattdjur

Rovdjur

Sumatratigern är ett smidigt kattdjur som har lätt att röra sig i tät vegetation. Tigrarna jagar mest i gryning och skymning men kan också jaga under dagen. Deras ränder gör att de är väl kamouflerade när solstrålarna som skiner igenom trädkronorna bildar mönster vid marken. Detta underlättar vid jakt, då bytesdjuren inte upptäcker tigrarna förrän det är för sent. Tigern som art globalt är det största kattdjuret men sumatratigern som är den minsta underarten väger bara strax över 100kg. Sumatratigern är den underart av tiger som är mörkast i färgen och har de smalaste ränderna. Idag finns det mellan 400 och 500 sumatratigrar kvar i det vilda och de finns bara på ön Sumatra i Indonesien. Illegal jakt är ett stort hot och tigern jagas tyvärr fortfarande trots att den är fridlyst. På Sumatra har man också enorma problem med att skogar avverkas och ersätts med plantage för till exempel produktion av palmolja. Skogsskövlingen innebär att sumatratigerns hem försvinner, bytesdjuren försvinner och tigern blir ett lätt offer för tjuvjägare. Vi kan alla vara med och bromsa skogsskövlingen, exempelvis genom att låta bli att köpa produkter som innehåller palmolja.

Parken Zoo deltar i det europeiska bevarandeavelsprogrammet, EEP, för att bevara arten.

CITES A

Fakta

Vetenskapligt namn Panthera tigris sumatrae
Storlek 200–250 cm, mankhöjd: 90 cm
Vikt 90–150 kg
Föda Små och stora däggdjur och fåglar
Dräktighetstid 103-110 dygn
Antal ungar 2-4 st
Livslängd 15-20 år
Livsmiljö Tropisk regnskog och mangroveskog
Utbredning Ön Sumatra i Indonesien
Levnadssätt Ensamlevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Rovdjur (Carnivora)
Familj Kattdjur (Felidae)
Art Tiger (Panthera tigris)
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.