Tvåfärgad tamarin

Apor och lemurer

Sydamerikanska djur

Den tvåfärgade tamarinen lever i grupper med 4–15 individer. Det är bara en hona i gruppen som får ungar men alla vuxna och halvvuxna individer hjälps åt att ta hand om ungarna. Tamariner tillhör familjen kloapor som har klor istället för naglar på alla fingrar och tår utom stortån.

Den tvåfärgade tamarinen är en av de mest hotade aporna i Amazonas och har en mycket begränsad utbredning i områden i och nära staden Manaus. Förlust av habitat och konkurrens från andra tamariner driver arten mot människornas bebyggelse vilket skapar hot som predation från hundar och katter, smittspridning och skador från bland annat elektricitet. De fångas också in och hålls som husdjur. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för bevarande av arten.

CITES A

Fakta

Vetenskapligt namn Saguinus bicolor
Storlek 21-28 cm
Vikt 350–450 g
Föda Frukt, insekter, nektar och sav
Dräktighetstid ca 160 dygn
Antal ungar 2 per kull
Livslängd upp till 20 år
Livsmiljö Låglänt regnskog
Utbredning Litet utbredningsområde i närheten av staden Manaus i Brasilien.
Levnadssätt Grupplevande
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.