Väsande kackerlacka

Insekter

Väsande kackerlacka är en av världens största kackerlackor och hålls ofta som husdjur. I det vilda lever de endast på ön Madagaskar utanför Afrikas ostkust. Den lever i de låglänta tropiska skogarna på marken där den livnär sig på förmultnande växter, frukter och insekter. Till skillnad från de flesta andra kackerlackor har den väsande kackerlackan inga vingar. Däremot får den väldigt bra fäste med sina fötter och kan klättra på helt vertikala och platta ytor.

Fakta

Vetenskapligt namn Gromphadorhina portentosa
Storlek 5-8 cm
Föda Förmultnande växter, frukt och insekter
Dräktighetstid 2 månader
Antal ungar 15–40 nymfer/äggkapslar
Livslängd 2–5 år
Livsmiljö Marklevande, tropisk regnskog
Utbredning Madagaskar
Levnadssätt Hanar är territoriella, honor sociala

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.