Visayavårtsvin

Asiatiska djur

Hov- och klövdjur

Visayavårtsvinet är ett fascinerande djur som man inte vet så mycket om, och det är få djurparker som har arten. Hanarna är större än honorna och arten har fått sitt namn av de vårtor som hanarna har i ansiktet. Under parningssäsongen får hanarna dessutom spretigt hår på huvudet och en man som kan vara över 20 cm lång. Då ser de nästan ut som rockstjärnor!

Idag vet ingen hur många visayavårtsvin som finns kvar i naturen men det är troligtvis inte mer än något hundratal. De största hoten är att deras livsmiljö försvinner då skogarna huggs ner samt att de jagas på grund av att de äter och förstör böndernas grödor. Politiska oroligheter och ekonomiska svårigheter bidrar också till att visayavårtsvinet är en av de mest akut hotade grisarterna idag.

Parken Zoo medverkar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för bevarande av visayavårtsvinen.

Ej listade under CITES

Fakta

Vetenskapligt namn Sus cebifrons
Storlek höjd 30-40cm i mankhöjd, hanar upp till 63cm.
Vikt Honor 20-35kg. Hanar vanligtvis 35–40 kg ibland upp till 80 kg.
Föda Frukt, rötter och säd
Dräktighetstid ca 4 mån
Antal ungar 1–4 per kull
Livslängd Upp till 15 år
Livsmiljö Regnskog
Utbredning Filippinerna
Levnadssätt Grupplevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj Svindjur (Suidae)
Art Visayavårtsvin (Sus cebifrons)
Hotnivå, Akut hotad (Critically endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.