Stora katter är bland de mest välkända och beundrade djuren världen över. Idag står dessa karismatiska rovdjur inför många och varierade hot, som för det mesta orsakas av mänskliga aktiviteter. Sammantaget minskar deras population i en alarmerande takt, på grund av förlust av livsmiljö och bytesdjur, konflikter med människor, tjuvjakt och illegal handel. Visste du att man inom traditionell kinesisk medicin tror att en tigers morrhår hjälper mot tandvärk och att dess kropp därför är mer värd död än levande?

Idag på World Wildlife Day vill vi uppmärksamma våra majestätiska kattdjur, för att de ska vara med oss på jorden under kommande generationer.

Visste du att?

• Leoparden är den mest utbredda arten av vilda katter i världen. Nya studier visar att de har förlorat över 75% av sina levnadssområden. De är inte längre närvarande i minst 49% av deras historiska område i Afrika och över 50% av deras ursprungliga område i Asien. Amurleoparden som vi håller i Parken Zoo är en av de mest hotade katterna, som varit nere på blott 40 individer kvar i det vilda.

• Geparden är Afrikas mest hotade stora kattdjur. Endast omkring 7 00 geparder finns kvar i naturen och de är nu utdöda i deras asiatiska utbredningsområde, med undantag för cirka 50 individer i Iran. Ungefär 77% av gepardens livsmiljö faller utanför skyddade områden, vilket gör dem extremt utsatta för mänskliga hot.

• Vilda tigerpopulationer, som beräknats vara över 100 000 individer för ett århundrade sedan, har minskat med 95%. En stor del av minskningen har skett de senaste 10 åren. Enligt de senaste uppskattningarna finns det bara 3900 tigrar kvar vilt, på hela planeten. Av alla de stora katterna är tigrarna de mest hotade.

• För drygt hundra år sedan fanns det sannolikt mer än 200.000 vilda lejon i Afrika. Idag är lejonen utrotade från 26 afrikanska länder och har försvunnit från över 90 procent av deras ursprungliga utbredningsområde. Under de senaste två decennierna har den afrikanska lejonpopulation minskat med 43%. Av de afrikanska lejonen finns uppskattningsvis 20.000 kvar och de asiatiska är ungefär 300 i det vilda.

Alla världens stora kattdjur står inför olika hot, men det är fortfarande möjligt att skydda dessa extraordinära djur och de platser där de lever. Om vi medvetet väljer att göra detta kommer djuren, människorna och planeten vi kallar hem, att segra. Det är vårt kollektiva ansvar att stödja bevarandeinsatser och att dela vår planet med alla varelser.

Du har chans att sprida ordet! Du har makt att göra skillnad!

Läs mer på: wildlifeday.org