Bild: https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-living-planet-report-2018-mangden-vilda-ryggradsdjur-har-minskat-med-60-procent-pa-44-ar

Den 30e oktober lanserade WWF sin Living Planet Report 2018 som visar att populationsstorleken hos ryggradsdjuren har minskat med 60% sedan 1970. Det är en oroväckande trend som vi måste vända nu om våra däggdjur, reptiler, fiskar, kräldjur och fåglar ska finnas kvar i framtiden.

Arter och ekosystem, den så kallade biologiska mångfalden, är viktig för oss människor då den ger oss många ekosystemtjänster, bland annat vår möjlighet till försörjning. Jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, energiproduktion, transporter, gruvdrift och infrastruktur kan leda till hot som förlust av levnadsmiljöer, överexploatering, klimatförändringar, föroreningar och främmande arter.

 

Det finns hopp!
Detta innebär att vi genom vår konsumtion av varor och tjänster kan påverka vilken inverkan vi har på jorden. Det är i de små vardagliga valen, som t.ex vad du väljer att äta, som du kan göra som störst skillnad. För konkreta tips, titta här.

”Today, we still have a choice. We can be the founders of a global movement that changed our relationship with the planet, that saw us secure a future for all life on Earth, including our own. Or we can be the generation that had its chance and failed to act; that let Earth slip away. The choice is ours. Together we can make it happen for nature and for people.
– Marco Lambertini    ”