Utbildning

Vi på Parken Zoo erbjuder hela eller delar av kurser inom naturbruksprogrammet. Vi lägger framförallt fokus på moment som kan vara svåra att utföra i den ordinarie skolmiljön.

 

Genom att använda sig av den närmiljö vi har här i djurparken får eleverna egna, äkta upplevelser och lär på flera sätt, än bara genom att lyssna.

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser som består av delmoment från ett flertal kurser om man vill besöka oss under flera dagar. Man kan exempelvis välja en tredagarskurs där man kombinerar olika moment såsom miljöberikning, hägndesign, reptiler, etologi, evolution, biotopanpassning eller systematik.

Utöver utbildning finns även möjlighet att boka 6-bäddsstugor på vår camping samt måltider som frukost, fika, lunch och middag. Campingstugorna är fullt utrustade, för er som föredrar att laga mat själva.

Vi vänder oss till alla årskurser, från förskola till universitet. Om du är grundskolelärare i Eskilstuna Kommun får du inte missa våra kostnadsfria inspirationsdagar med Eco Friends. Läs mer och boka på http://ecofriends.se/

PRAKTIK PÅ DJURPARK
Förberedande praktiskt lärande på djurpark

En kurs på Parken Zoo med syfte att förbereda eleven inför kommande praktiker, APL-perioder eller lärlingsutbildning. Utbildningen sker i grupp och är mestadels praktisk med handledning av zoolärare och djurvårdare. Kursen fördelas på guidning i djurparken, genomgångar och praktiska moment där eleverna får prova på olika arbetsuppgifter och olika vanligt förekommande arbetsredskap.

Praktik på djurpark baseras på innehåll i kursen Djur – specialisering, 100 poäng med inriktning djurpark. Det finns även möjlighet att basera innehållet på andra kurser inom ämnet DJUR, exempelvis Djurhållning 100 poäng.

 

DJURVÄLFÄRD
Kursen berör bl.a. aktivering, beteendemönster, hägndesign och hägninredning i syfte att erbjuda stimulans av djurens naturliga beteenden och främjande av djurens välmående. Kursen baseras på innehåll i ämnet DJUR och kurserna Djurparksdjur 1 och Djurparksdjur 2

 

EVOLUTION OCH EKOLOGI

Ingår i ämnet Biologi, kursen Biologi 1.

I denna kurs får eleverna ingående kunskap om evolutionen och dess mekanismer, såsom naturligt urval och sexuell selektion. Vi tittar på hur djuren har anpassats till den miljö de lever i, både fysiologiskt och beteendemässigt, med hjälp av djurparkens material av skelett, kranier och levande djur. Vi går även igenom en grundläggande systematik genom att titta på djurrikets huvudgrupper och dess släktträd. Vi har också möjlighet att väva in kunskapsmål inom ekologi genom att undervisa kring hållbar utveckling lokalt och globalt samt biologisk mångfald, vilket vi arbetar mycket med i parken.

 

BEVARANDEBIOLOGI, 100P

Ingår i ämnet Biologi – Naturbruk, kursen Bevarandebiologi.

Vi erbjuder delar av kursen bevarandebiologi som bland annat behandlar hotade växt- och djurarter, biotoper, biologisk mångfald och metoder att bevara denna, samt djurparkers bevarandearbete. I kursen omfattas även regelsystem kring hotade arter, berörda myndigheter och organisationer samt etiska ställningstaganden kring bevarandearbete. Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda delen gällande praktisk artinventering i olika biotoper.

 

DJURENS BIOLOGI, 100P

Ingår i ämnet Biologi – Naturbruk, kursen Djurens biologi.

Inom kursen djurens biologi erbjuder vi alla centrala innehåll gällande etologi samt systematik, anatomi och fysiologi. I etologin får eleverna grundläggande kunskaper inom djurens naturliga beteenden och möjligheter att göra beteendestudier på ett flertal olika arter i olika miljöer. Vi pratar även om hur domesticeringen har påverkat djurarter både fysiologiskt och beteendemässigt. I Systematik, anatomi och fysiologidelen tittar vi på skelett, kranier, hudar och även levande djur, för att få förståelse för djurens anpassningar och evolution.

 

DJURHÅLLNING, 100P

Ingår i ämnet Djur, kursen Djurhållning.

Innehållet i kursen djurhållning erbjuds hos oss i form av APLarbetsplatsförlagt lärande. De flesta av våra APL-platser på 3-5 veckor erbjuds till skolor som vi har befintliga avtal med. Det händer emellertid att det finns platser lediga så tveka inte att höra av dig till zooskolan@parkenzoo.se. Vi erbjuder dock inte praktikplatser direkt till enskilda elever utan denna kontakt sker via skolans APL-ansvarige. Är du som elev intresserad av att praktisera hos oss vänligen kontakta skolans APL-samordnare.

 

DJURPARKSDJUR 1 OCH 2

Ingår i ämnet Djurparksdjur, kursen Djurparksdjur 1 och 2.

Vi erbjuder hela eller delar av kurserna djurparksdjur, där vi tar upp allt från olika arter inom djurparksvärlden, etologi, foder, smittskydd och hygien till lagar och bestämmelser. Teori varvas med praktiskt arbete med bland annat djurskötsel och djurhantering.

 

SÄLLSKAPSDJUR 1 OCH 2

Ingår i ämnet Djur, kursen Sällskapsdjur 1 och 2.

I kursen Sällskapsdjur 1 och 2 varvar vi teori med praktik på vår tamdjursavdelning där vi bland annat har olika reptiler, hov- och klövdjur, gnagare, hardjur, insekter och rovdjur. Vi erbjuder både de mera grundläggande delarna men även fördjupningar såsom reproduktion och avel, miljöberikning, foderberäkning samt avlivning och hantering av döda djur.

 

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1 OCH 2

Ingår i ämnet Djurvård inom Djurens hälso- och sjukvård.

Vi erbjuder delar av kurserna Djurvård inom djurens hälso- och sjukdom1 och 2. Inom kurserna kan vi främst erbjuda föreläsningar och förevisning kring hygien och smittskydd, men vi har även möjligheter till flera kursmoment om det passar med vår veterinär. För önskemål kontakta zooskolan@parkenzoo.se för mer information.

 

GYMNASIEARBETE

De elever som har APL hos oss har möjlighet att utföra sitt gymnasiearbete i djurparken.

För priser och mer information kontakta zooskolan@parkenzoo.se

 

SKOLARBETE & ÖVRIGA FÖRFRÅGNINGAR OM PARKEN ZOO

Oftast kan du själv hitta information om djurarterna, bevarandearbete, historik mm. på vår hemsida.

Om du utför ett skolarbete eller har andra frågor där du inte kan få svar på dina frågor på vår hemsidan kan du boka handledartid med en av våra pedagoger på Zooskolan.

Kostnad: 1000 kr/timme, dock minst 250 kr per tillfälle.

Priserna är ex. moms.

 

Avbokning/ombokning kan ske utan kostnad fram till 14 dagar innan det inplanerade besöket. Därefter faktureras kostnad motsvarande vårt minimipris per timme.

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.