Den sista nordliga vita noshörningshanen avled igår, den 19 mars 2018, i naturvårdsparken Ol Pejeta, Kenya. Han blev 45 år och avled av åldersrelaterade orsaker. Nu finns enbart två individer kvar av denna underart, även dem i Ol Pejeta, och den nordliga vita noshörningen räknas som utdöd i det vilda (extinct in the wild) enligt IUCN. Det finns idag 33 kända arter som kategoriseras som ”extinct in the wild”.

”Extinct in the wild” innebär att inga kända individer finns kvar i det vilda, att alla levande djur finns i människans vård. IUCN (International Union for Conservation of Nature) har en så kallad rödlista där man utvärderar olika arters chanser till överlevnad baserat på uppskattat individantal, om antalet ökar eller minskar och hur antalet förväntas förändras framåt mm. Alla utvärderade arter tilldelas en av åtta kategorier som finns på denna lista. På vår hemsida kan ni se hur just våra djur har kategoriserats.

Djurparker bidrar till bevarandet av våra arter genom forskning och utbildning men även genom olika bevarandeavelsprojekt och stöttande av bevarandeåtgärder i det vilda. I den senaste sammanställningen av rödlistan hade 69 arter hämtat sig så pass att de fått en sänkt hotstatus. För en fjärdedel av dessa ryggradsdjur har avel i djurparker och akvarier varit en bidragande faktor till detta. Möjligheten att föda upp utrotningshotade arter och släppa ut individer i det vilda igen finns och görs i viss utsträckning. Exempel på detta är europeisk bison, arabisk oryx och przewalski´s häst. Ni kan läsa mer om dessa projekt och andra här. 35 arter på Parken Zoo ingår i ett bevarandeavelsprogram och vi är även med och stöttar ett flertal projekt i det vilda. Mer om dessa kan ni läsa här.

Hur ska det gå för den nordliga vita noshörningen? Tack vare forskning och modern teknologi finns det ändå hopp. Man planerar att plocka ut ägg från de två honorna som finns kvar och befrukta dessa på konstgjord väg med sperma som man sedan tidigare samlat från hanar inom arten. De befruktade äggen planerar man sedan att sätta in i honor av den sydliga vita noshörningen som då kommer att agera som surrogatmammor till kalvarna. Hur det går får framtiden utvisa men vi hoppas att vi redan idag kan lära oss av detta.

Att hushålla med jordens resurser, ta ansvar för sina dagliga aktiviteter och dess inverkan på miljön samt att aldrig köpa produkter från hotade arter eller deras levnadsmiljöer, är en förutsättning för att arter som noshörning, tiger, lejon, leoparder och många fler med dem ska finnas kvar så framtida generationer kan se dem. Att vår jord mår bra är dessutom en förutsättning även för oss människor och vårat välmående.