• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Ägare & styrelse

Ägare

Mimir Capital AB ( sedan 1/8 2016 )

Styrelseordförande: Henry Selenius  henry.selenius@parkenzoo.se