Hoppet stiger för amurleoparden

25 februari 2015

Amurleoparden, som är en av världens mest hotade kattdjur, har fördubblats i antal! Den är fortfarande akut hotad men med hjälp av kamerafällor har man nu hittat 57 individer jämfört med 30 stycken år 2007 i Land of the Leopard National Park i Ryssland samt ett fåtal individer i närliggande områden i Kina.

Reintroduktion av individer från djurparker ligger nära till hands och förberedelser för detta pågår nu. Tanken är att amurleoparderna ska introduceras i ett naturreservat där de utrotas för 30 år sedan i Amurdalen i sydöstra Ryssland. Inom projektet räknar man med att kunna öka till 80 individer inom 15-20 år vilket bådar gott med de senaste siffrorna. Mer om detta kan ni läsa här.

För mer information om projektet besök ALTA eller Världsnaturfonden.

Amurleoparden ingår i det Europeiska avelsprogrammet för bevarandet av hotade arter och finns i Sverige på Parken Zoo och Nordens Ark. Hos oss bor avelsparet Boris och Takara som fick sin första unge, Olga, den 21 juni förra året.