Asiatisk vildhund

Asiatiska djur

Hunddjur

Rovdjur

Den asiatiska vildhunden, eller dholen som den också kallas, lever i flockar med en klar hierarkisk ordning. Flocken består oftast av 5–12 individer med en dominant hona och en dominant hane och det brukar vara fler hanar än honor i en flock. Eftersom de jagar i grupp kan de ta bytesdjur som väger upp till 10 gånger så mycket som de själva och de jagar mestadels olika hjortdjur. De asiatiska vildhundarna simmar bra och driver ibland ner sina byten i vatten under jakten. Asiatiska vildhundar har en ovanlig repertoar av läten som närmast kan beskrivas som tjatter, gnäll, pip, vissel och morr.

De största hoten mot arten är habitatförstörelse, fragmentering av deras livsmiljöer samt brist på bytesdjur. Därför är det av största vikt att vi som konsumenter handlar med ansvar. Även tjuvjakt och sjukdomar som överförs från tamhundar är ett problem i vissa områden.

Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet, EEP, för bevarande av arten.

CITES B

Här är en berikningsfilm med manvarg och asiatisk vildhund:

Fakta

Vetenskapligt namn Cuon alpinus
Storlek 90 cm, mankhöjd 50 cm
Vikt vikt 10-20 kg
Föda Främst mellanstora hjortdjur
Dräktighetstid 2 månader
Antal ungar oftast 3-4 per kull
Livslängd 10-15 år
Livsmiljö Skogsområden, ofta i närheten av vatten
Utbredning Indien, Indonesien, Malaysia
Levnadssätt Grupplevande

Taxonomi

Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Rovdjur (Carnivora)
Familj Hunddjur (Canidae)
Art Asiatisk vildhund (Cuon alpinus)
Hotnivå, Starkt hotad (Endangered)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.