Gilaödla

Reptiler

Gilaödlan, eller gilamonstret som den också kallas, är en mytomspunnen art och en av de få ödlor som är giftiga. Giftet produceras i underkäken och har väckt stort intresse inom medicinsk forskning. När gilaödlan tagit ett byte håller den ofta kvar greppet och tuggar på offret och då kommer det i ännu mer gift i såret.

Gilaödlan hotas i naturen av att deras livsmiljö blir mindre och mindre. De populationer som finns kvar blir isolerade från varandra på grund av exempelvis vägbyggen och nyanlagda jordbruksområden. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten.

Fakta

Vetenskapligt namn Heloderma suspectum
Storlek upp till 60 cm
Föda Små gnagare, fågelungar och ägg
Dräktighetstid Äggen kläcks efter 6-8 månader
Antal ungar upp till 12 ägg
Livslängd Ca 20 år
Livsmiljö Torra gräsmarker
Utbredning Sydvästra USA och nordvästra Mexiko
Levnadssätt I allmänhet ensamlevande
Hotnivå, Nära hotad (Near threatened)

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.